Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetuin lain muuttamisesta

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry kiittää tervetulleesta lakiesityksestä palauttaa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kokopäiväseksi sekä alentaa hoitoryhmien kokoa, niin että yhtä…

End of content

End of content