Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on vuonna 1975 perustettu valtakunnallinen lastensuojelualan etujärjestö, jolla on yhdistys- tai vertaisryhmätoimintaa noin 80 paikkakunnalla.  Liitto tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä yhden vanhemman perheiden lasten sosiaalisen, oikeudellisen ja taloudellisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vanhempien kriisien seurausten lievittämiseksi. Liitto antaa lausuntoja, esittää vetoomuksia, järjestää seminaareja ja keskustelee mediassa.  Liitto järjestää vertaistukiryhmiä, eroryhmiä ja lasten eroryhmiä sekä tuettuja lomatukijaksoja yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa. Liitto myös ylläpitää Eroinfo -puhelinpalvelua, nettineuvontaa ja asianajajien puhelinneuvontaa. Myös paikallisyhdistykset järjestävät perheille virkistys- ja vertaistukitoimintaa.   Liiton jäsenyhdistyksissä tehdään 15 henkilötyövuoden verran vapaaehtoistyötä vuosittain.Liitto saa toimintaansa tukea Veikkausvoittovaroista.