Laatimispäivä: 30.5.2024

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Y-tunnus: 1105666-7
Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki 
Internet: www.yvpl.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT

Piritta Kähkönen, lasten ja nuorten toiminnan asiantuntija, tiimivastaava. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, piritta.kahkonen@yvpl.fi

Terhi Rapeli, päällikkö. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, terhi.rapeli@yvpl.fi

3. REKISTERIN NIMI

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n lasten ja nuorten toiminnan osallistujien tausta- ja yhteystiedot sekä luvat huoltajilta.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Rekisterin tietoja käytetään lasten ja nuorten toimintaan liittyvään yhteydenpitoon ja toiminnan järjestämiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ne ovat vain rekisteriä pitävän järjestön omaan käyttöön. Tilanteissa, joissa toimintaa järjestetään toisen yhteistyöorganisaation kanssa yhdessä, luovutetaan yhteistyötaholle toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot.

– Tilaisuuksien ja toiminnan käytännön järjestelyjä varten
– Viestintään (toimintaan liittyvien lisätietojen antaminen osallistujalle)
– Palautteen/tilaston keräämistä varten

– Alaikäisiin liittyvien lupien kysymiseen huoltajilta

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: lasten ja vanhempien nimet, puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet, erityisruokavaliot, luvat ja mahdolliset muut ryhmän toiminnan kannalta olennaiset tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjät rekisteröivät kyseiseen rekisteriin käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa. 

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA SÄILYTYSAJAT

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin (Webropol ja Teams), jonne pääsevät ainoastaan YVPL ry:n työntekijät ja sen mahdollisen yhteistyöorganisaation työntekijät, joiden kanssa lasten ja nuorten toimintaa yhdessä järjestetään. Ei manuaalista rekisteriä. Rekisterin tiedot säilytetään vain ryhmään/tapahtumaan osallistumisen kannalta tarvittavan ajan. Rekisterin tiedot poistetaan viimeistään vuosi ryhmässä lopettamisen/tapahtuman jälkeen.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1.ja kohta 2.

11. TIEDON KORJAAMINEN, MUUTTAMINEN TAI POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Rekisteröitynyt pyytää oikaisemaan ja täydentämään ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle (Piritta Kähkönen: piritta.kahkonen@yvpl.fi tai Terhi Rapeli: terhi.rapeli@yvpl.fi). 

12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Seloste löytyy myös järjestöjen nettisivuilta osoitteesta www.yvpl.fi. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muilla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.  Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessamme.