Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 13.10.2021

1. Rekisterinpitäjät

Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Y-tunnus 0221057-0
Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki
Internet: www.suomenkasper.fi

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Y-tunnus: 1105666-7
Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki 
Internet: www.yvpl.fi

2. Rekisteriasioista vastaavat

Hanna Ristimäki, asiantuntija. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, hanna.ristimaki@suomenkasper.fi
Terhi Rapeli, päällikkö. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, terhi.rapeli@yvpl.fi

3. Rekisterin nimi

Erovaikuttajaryhmän nuorten tausta- ja yhteystiedot sekä luvat vanhemmilta. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin tietoja käytetään nuorten erovaikuttajaryhmään liittyvään yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ne ovat vain rekisteriä pitävien järjestöjen omaan käyttöön.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: nuoren ja vanhempien nimet, puhelinnumerot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, nuoren erityisruokavalio, luvat ja mahdolliset muut ryhmän toiminnan kannalta olennaiset tiedot nuoresta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjät rekisteröivät kyseiseen rekisteriin käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa. 

7. Henkilötietojen luovutus

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjien järjestelmiin (Wepropol ja Teams), jonne pääsee Kasper ry:n ja YVPL ry:n työntekijät. Ei manuaalista rekisteriä. Rekisterin tietoja on oikeutettu käyttämään ja järjestelmään pääsevät kirjautumaan vain Kasper ry:n lasten ja nuorten eroauttamisen tiimin asiantuntijat ja YVPL:n VeNyvä-toiminnan työntekijät. Rekisterin tiedot säilytetään vain nuoren ryhmän osallistumisen kannalta tarvittavan ajan. Rekisterin tiedot poistetaan viimeistään puoli vuotta nuoren ryhmässä lopettamisen jälkeen.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1.ja kohta 2.

11. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä

Rekisteröitynyt pyytää oikaisemaan ja täydentämään ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle (Hanna Ristimäki, hanna.ristimaki@yvpl.fi tai Terhi Rapeli: terhi.rapeli@yvpl.fi

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Seloste löytyy myös järjestöjen nettisivuilta osoitteista www.suomenkasper.fi ja www.yvpl.fi. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.