Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry täyttää 50 vuotta  

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous toukokuussa on lauantaina 20.5. klo 12-17 Kemin LumiLinna, Lumilinnankatu 15, 94100 Kemi. 

Liittokokous vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hyväksyy vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion sekä valitsee liittohal­lituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kokou­sedustajat ja myös liittohallitusehdokkaat tar­vitsevat valtakirjan jäsenyhdistykseltä. Jäsenyhdistyk­sen äänimäärä riippuu jäsenten lukumäärästä, joista jäsenyhdistys on maksanut jäsenmaksun 30.4.2023 mennessä. Vain liiton jäsenyhdistys voi asettaa ehdokkaita liittohallituksen varsinai­seksi ja varajäseneksi. Asetettavan ehdokkaan ei tarvitse olla jäsenenä häntä ehdottavassa jä­senyhdistyksessä, vaan voi olla esimerkiksi toi­sen jäsenyhdistyksen jäsen tai ulkopuolinen, johon jäsenyhdistys luottaa. 

Kuva: Pixabay