Nuoret ovat yhdessä YVPL:n asiantuntijoiden kanssa tuottaneet tälle sivulle tietoa siitä, kuinka heidän mielestään aikuiset voisivat parhaiten tukea lapsia ja nuoria erilaisissa elämänmuutoksissa ja perhetilanteissa.

Lapsen kasvaessa ilman toista vanhempaa

”Olen äidin kanssa puhunut asiasta ja tiedän, mitä on tapahtunut. Se on tärkeää.” 

– nuori 17v.

Yksi turvallinen vanhempi on tutkimusten mukaan riittävä takaamaan lapselle tasapainoisen ja hyvän kasvatuksen. Lapsen kannalta olennaista on se, miten vanhempi ja muu ympäristö suhtautuu perhemuotoon; onko se riittävä vai puuttuuko siitä jotain? Lapsi on saattanut elää yhden vanhemman kanssa koko elämänsä, jolloin se on hänelle hyvää ja normaalia arkea. Tämä ei tarkoita, etteikö asiasta ja erilaisista perhemuodoista pitäisi puhua.

Asiasta kannattaa keskustella avoimesti lapsen ikätaso huomioiden. Lapsella on oikeus tietää, miksi toinen vanhempi ei ole elämässä mukana. Tällöin lapsi pystyy myös hahmottamaan oman elämäntarinansa kokonaisena. Mikäli lapsi joutuu arvailemaan ja täyttämään itse mielikuvissaan puuttuvat tiedot, hän saattaa niissä syyttää itseään tilanteesta. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti lapsen tai nuoren itsetuntoon. Lapsen tulee saada kuulla, että toisen vanhemman puuttuminen ei ole hänen syytään. 

Kaiken ikäiset lapset hyötyvät elämän muutosten keskellä siitä, että tietyt turvallisuutta tuottavat asiat ja arjen rutiinit säilyvät mahdollisimman muuttumattomina. Tällaisia ovat esimerkiksi suhteet läheisiin ihmisiin, kaverit, koulunkäynti sekä toistuvat arjen rutiinit kuten ruokailut, uni ja liikkuminen. 

Nuorten vinkit aikuisille

 • Kannattaa kertoa, mikä on omissa lapsissa tärkeää ja miksi heistä välittää. 
 • Toisen vanhemman puuttuminen ei koskaan ole lapsen syytä – tässäkin tärkeää on se, että saa oikeaa tietoa tilanteesta. Lasta ja nuorta kannattaa kuunnella juuri silloin, kun hänellä on jotain sanottavaa tai kysyttävää. Lasta tai nuorta voi lähestyä tälle luontaisella tavalla. Onko sinun lapsesi kanssa helpointa puhua, vaikka automatkalla tai yhteisen tekemisen lomassa? 
 • Jos vanhempi puhuu itse asiasta avoimesti, niin hän antaa mallillaan esimerkkiä, että tästä asiasta voi puhua ja kysyä. 
 • Ammatillinen tukihenkilö tai muu luotettava henkilö lapsen elämässä voi auttaa. Hänen kanssaan lapsi voi päästä tekemään asioita, joita ei oman vanhemman kanssa tulisi tehtyä ja saa uusia kokemuksia.   

Kirjavinkkejä

Erilaisista perhemuodoista on tehty monia hyviä lasten ja nuorten kirjoja, joihin kannattaa tutustua yhdessä. Niiden kautta voi olla helpompi päästä juttelemaan omaan perheeseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista erityisesti pienempien lasten kanssa. Tutustukaa esimerkiksi seuraaviin teoksiin:

 • Meidän ja muiden perheet (Mary Hoffman)
 • Perhekirja (Todd Parr) (perheen pienimmille)
 • Bonussisko (Tittamari Marttinen, kuvitus Johanna Ilander)
 • Sulon ja Elsin uudet naapurit (Susanna Silvander-Rosti, kuvitus Nadja Sarell)
 • Monen sortin perheet (Felicity Brooks)

YVPL:n Leija-hankkeessa on kehitetty Ruun tarina -satukirja, jonka ensimmäisellä sivulla on myös vinkkejä jutteluun ja tekemiseen lapsen kanssa, joka on kasvanut ilman toista vanhempaa. Voit lukea Ruun tarinaa tällä sivulla tai tilata itsellesi oman kirjasen lähettämällä sähköpostia piritta.kahkonen@yvpl.fi.

Ensiarvoisen tärkeää on myös vanhemman oma jaksaminen. Omaan vanhemmuuteen ja jaksamiseen voit saada tukea täältä: https://yvpl.fi/kaipaatko-tukea/

Vanhempien eron jälkeen

Vanhempien ero vaikuttaa väistämättä lapsen tai nuoren elämään ja arkeen. Vanhempien eron käsittelyä ja hyväksymistä helpottaa usein se, että saa jakaa ajatuksiaan sekä kuulla vertaisten kokemuksia erosta. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto järjestää erovertaisryhmiä lapsille ja nuorille. Katso seuraavat ryhmät täältä >

Vanhempien erotessa mielessä saattaa myllertää monenlaisia tunteita aina helpotuksesta suruun. Kaikkien tunteiden tulisi olla sallittuja. Eri ikäiset lapset ilmentävät vanhempien eron jälkeisiä tunteitaan eri tavoin. Siinä missä ihan pieni lapsi voi esimerkiksi heräillä öisin tai menettää ruokahaluaan, voi isompi lapsi itkeä ikävää tai pelätä menettävänsä vanhempansa. Nuori taas saattaa jopa todeta, että ero ei tunnu missään ja vetäytyä kavereiden tai harrastusten pariin. Nuori voi näyttää myös kiukkua toista tai molempia vanhempia kohtaan. Toisaalta vanhempien ero voi tuntua joskus tuntua helpottavalta, jos vanhempien välit ja ilmapiiri perheessä on ollut raskas.

Lapset pohtivat eron syitä ja heidän on hyvä saada siihen ikätaso huomioiden mahdollisimman totuudenmukaisia vastauksia. Lapsen turvallisuuden tunteen kannalta olisi tärkeää, että lapsen kanssa käytäisiin läpi mahdollisimman tarkasti, millaisia muutoksia elämässä tapahtuu ja toisaalta, mitkä asiat pysyvät ennallaan. 

Kaiken ikäiset lapset hyötyvät elämän muutosten keskellä siitä, että tietyt turvallisuutta tuottavat asiat ja arjen rutiinit säilyvät mahdollisimman muuttumattomina. Tällaisia ovat esimerkiksi suhteet läheisiin ihmisiin, kaverit, koulunkäynti sekä toistuvat arjen rutiinit kuten ruokailut, uni ja liikkuminen. Vanhempien yhteistyö lapsen asioissa on tärkeää ja auttaa lapsen sopeutumista eroon.

Lapsella ja nuorella on oikeus vanhempien eron jälkeenkin säilyttää suhde molempiin vanhempiin sekä muihin tärkeisiin ihmisiin, saada tukea muutosten käsittelyyn ja saada vastauksia mietityttäviin asioihin, muodostaa oma mielipide, puhua omista ajatuksista ja näyttää omia tunteita, olla ottamatta vastuuta sekä saada läheisyyttä ja huolenpitoa.

Kuuntele podcastjaksomme: Vanhempien ero lapsen näkökulmasta, sen tuomat muutokset ja käsittely. Kuulemme myös nuorten kommentteja vanhempien erosta. Asiantuntijana YVPL:n lasten ja nuorten toiminnan asiantuntija Piritta Kähkönen.

Nuorten vinkit aikuisille

 • Juttele lapsen kanssa eron syistä ja eron vaikutuksesta elämään.
 • Toista vanhempaa ei saa mustamaalata lapselle. En halua valita puolia vanhempien välillä.
 • Pyri kuuntelemaan ja ymmärtämään lapsen mielipiteitä ja tunteita.
 • Ota mahdollisuuksien mukaan mielipiteet huomioon esimerkiksi nuoren asumisjärjestelyiden suhteen.
 • Ole kärsivällinen, sillä lapsella saattaa kestää tottua uuteen arkeen.
 • Lapsi saattaa ikävöidä toista vanhempaa, joten tue lapsen suhdetta toiseen vanhempaan.
 • Kerro, että ero ei ole lapsen syytä.
 • Eron jälkeen nuoren suhteet vanhempiin saattavat jopa parantua, jos saa enemmän aikaa tutustua toiseen vanhempaan.
 • Pidä minut ajan tasalla, mitä tapahtuu. Tuo elämääni uusia ihmissuhteita vasta pikkuhiljaa.
 • Ole minulle arjessa läsnä ja tehdään yhdessä välillä jotain kivaa.

Kirjavinkkejä

Lapsille

 • Puhelias Elias (Essi Kummu)
 • Kahden perheen Ebba (Riikka Ala-Harja)

Nuorille

 • Niin käy vain elokuvissa (Holly Bourne)
 • Välikädessä: Kirja nuorelle vanhempien erosta (Miia Lehtonen & Minna Jaakkola)

Aikuisille

 • Lapsellinen ero (Helka Belt)
 • Lapsi ja ero (Heli Pruuki ja Jari Sinkkonen)
 • Erosta eteenpäin (Marianna Stolbow)

Lisäksi kannattaa kurkata seuraava erokirjallisuutta listaava sivusto: https://apuaeroon.fi/wp-content/uploads/2019/05/Ero-lapsiperheess%C3%A4-kirjallisuusluettelo.pdf

Ensiarvoisen tärkeää on myös vanhemman oma jaksaminen. Omaan vanhemmuuteen ja jaksamiseen voit saada tukea täältä: https://yvpl.fi/kaipaatko-tukea/