Lapsiperheessä työn ja perheen yhteensovittaminen voi olla haastavaa. Etenkin yhden vanhemman perheillä, joissa toista vanhempaa ei ole lainkaan tai hän ei ole lapsen hoitotehtävissä mukana, voivat haasteet käydä ylivoimaisiksi. Pahimmillaan vanhempi joutuu jopa jäämään työstä kokonaan pois. Nämä perheet tarvitsevat nykyistä enemmän ja ajallisesti joustavampaa päivähoitoa lapselleen, aamu- ja iltapäivätoimintaa pienille koululaisille ja erityislapsille sekä leiritoimintaa koululaisten lomien ajaksi. Myös vanhemman työpaikan töitä voidaan usein järjestää perheystävällisemmiksi työn tuottavuuden kärsimättä.

Lyhennetty työaika

Jos sinulla on alle kolmevuotias lapsi tai 1–2-luokkalainen peruskoululainen, sinulla on oikeus tehdä lyhennettyä työpäivää ja mahdollisuus saada Kelasta kotihoidon tukea, osittaista hoitorahaa tai joustavaa hoitorahaa korvaamaan lyhennetyn työajan menetettyjä palkkatuloja. Kummatkin vanhemmat voivat käyttää tilapäistä hoitovapaata ja joustavaa hoitorahaa, vaikka he olisivat eronneet.

Osa-aikatyötä tekevä vanhempi saattaa olla oikeutettu soviteltuun työttömyysturvaan. Saatat olla myös oikeutettu asumistukeen tai toimeentulotukeen hoitovapaan aikana. Tarkista oikeus Kelasta.

Liukuva työaika, perheellisen etätyö

Ehdota työnantajallesi liukuvaa työaikaa tai mahdollisuutta tehdä työtä kotoa käsin etätyönä.  Näin voit aloittaa työt esimerkiksi tuntia myöhemmin tai aikaisemmin, mikä voi helpottaa lapsen hoitoon viemistä. Sopikaa asiasta kirjallisesti esimiehen kanssa.

Tässä videolla vinkkejä työnantajalle, miten ottaa huomioon yhden vanhemman perheen tilanne työpaikalla:

Mahdollisuus vaikuttaa vuosiloman ajankohtaan

Koululaisten pitkä kesäloma on haaste monessa perheessä. Vuosiloman ajankohta voi helpottaa kesäloman aikaista lasten hoitoa. Joillakin aloilla lomarahat voi pitää vapaana. Jos se ei kuitenkaan ole mahdollista, yleensä voi ottaa palkatonta vapaata lomarahan edestä.

Lasten kesäleirit

Lasten lomajärjestöt järjestävät kouluikäisille lapsille edullisia leirejä, joihin on myös kuljetus järjestetty. Monet kaupungit järjestävät kesän ajaksi päiväleirejä, esimerkiksi Helsingissä näitä leirejä on kymmenittäin.

Kunnan kotipalvelu auttaa vanhemman tai lapsen sairastaessa

Yhden vanhemman perheellä on subjektiivinen oikeus sosiaalihuoltolain 19 § mukaiseen lapsiperheiden yleiseen kotipalveluun. Palvelun hinta riippuu vanhemman tuloista. Myös yritykset järjestävät palvelua. Sen kustannukset voi yleensä vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Lapsen sairastamisen yhteydessä olet oikeutettu tilapäiseen hoitovapaaseen, joka on neljä päivää. Myös etävanhempi on oikeutettu tilapäiseen hoitovapaaseen. Työnantaja saattaa tarkistaa kumpi vanhemmista käyttää tilapäisen hoitovapaan.

Erityistarpeisen lapsen hoito

  • Erityishoitorahaa osallistumisesta lapsen sairaalahoitoon
    Voit saada Kelasta erityishoitorahaa alle 16-vuotiaan lapsen sairaalahoidon ja siihen liittyvän kotihoidon ajalta. Erityishoitorahan saaminen edellyttää lapsen hoitavalta lääkäriltä D-lääkärinlausuntoa sairauden vaikeudesta sekä vanhemman hoitoon osallistumisen tarpeellisuudesta. Erityishoitorahan tarkoitus on korvata ansionmenetystä, jos joudut olemaan kokopäiväisesti pois työstäsi hoidon vuoksi etkä saa palkkaa.
  • Alle 16-vuotiaan vammaistuki
    Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla tavanomaista suurempaa ja kestää vähintään 6 kuukautta.
  • Omaishoidontuki
    Kunta voi myöntää omaishoidontukea lähiomaiselle, joka hoitaa kotona vaikeasti vammaista tai pitkäaikaisesti sairasta lasta. Saat lisätietoja kotikunnastasi.

Perhevapaan käyttäminen

Työnantajan on myönnettävä perhevapaa, jos työntekijä sitä pyytää ja perusteet täyttyvät. Ne eivät ole perusteita irtisanomiselle. Työnantaja voi vaikuttaa perhevapaille siirtymiseen ja takaisinpaluuseen. Paluu onnistuu parhaiten, jos siihen on mahdollisuus saada perehdyttämistä. Isille voi olla haastavaa pitää isyys- ja vanhempainvapaat työpaikan asenneilmapiirin vuoksi.

Tukea työelämään myös työnantajille

Täältä löydät Monimuotoiset perheet työelämässä -oppaan, joiden avulla voit rakentaa työyhteisöön kaikki perhetilanteet huomioivaa perheystävällistä kulttuuria. Jokaisella on oma ainutlaatuinen perhetilanteensa. Jos se tulee huomioiduksi ja tuetuksi työyhteisössä, lisää se työntekijän sitoutumista, jaksamista ja tuottavuutta.

Pähkinänsärkijät-verkosto on julkaissut kymmenen vinkkiä erityistarpeisten lasten vanhempien tukemiseen työpaikoilla. Erityislapsiperheiden asemaa edistävän yhteistyöverkoston vinkkilistan voi tulostaa omalle työpaikalle tai ottaa sen avulla puheeksi työpaikan perheystävälliset käytännöt. YVPL on osa tätä verkostoa.

Lue koko tiedote täältä.

Vinkkilistan voit tulostaa täältä