Älä jää yksin, vaan tule mukaan toimintaan!

Yhden vanhemman perheiden yhdistykset eri puolilla maata järjestävät monenlaista toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa meitä ratkaisemaan arkisia ongelmiamme ja jaksamaan lastemme kanssa. Toimintaa on niin aikuisille kuin lapsillekin. Liity siis lähimpään yhden vanhemman perheiden yhdistykseen. Parhaiten tietoja saat suoraan yhdistyksistämme.

Uusia ystäviä, vertaistukea ja tietoa

Keskeinen idea toiminnassamme on, että joukkomme muodostuu sinulle turvaverkostoksi. Eron eri vaiheissa tai vanhemmuudessa myös koulutetut tukihenkilömme ovat apunasi. Jos kaipaat uusia ystäviä, sunnuntait ovat tylsiä tai et koskaan pääse ulos tuulettumaan, ratkaisu voi löytyä lähimmästä yhdistyksestä tai olohuoneesta.

Järjestämme myös eroryhmiä aikuisille ja lapsille sekä infoiltoja, joilla keskitytään lasten huoltoa, tapaamisia ja elatusta koskevaan lainsäädäntöön ja käytännön ratkaisuihin. Chatit ovat matalan kynnyksen apua, joihin on helppo tulla nimettömänä keskustelemaan. Jäsenyhdistykset ja vertaisryhmät kaipaavat myös tekijöitä! Vapaaehtoistyö on mielekästä toimintaa!

Haluatko vaikuttaa lakeihin ja viranomaisten toimintaan? 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on paikallisten yhden vanhemman perheiden yhdistysten kattoelin, jonka päätehtävänä on viranomaiskäytäntöihin vaikuttaminen, niin että yhden vanhemman perheiden tarpeetkin huomioidaan. Liittohallitus johtaa ja kehittää vaikuttamistyötä.  Jos haluat parantaa yhden vanhemman perheiden elämää, ehdota itseäsi yhdistyksesi ehdokkaaksi liittohallitukseen.  Jäsenyhdistykset asettavat ehdokkaita liittohallitukseen, joka valitaan liittokokouksessa.