Leija-ryhmä alakouluikäisille lapsille

Leija-ryhmä on tarkoitettu ilman toista vanhempaa kasvaville alakouluikäisille lapsille. Ryhmän tavoitteena on auttaa lasta jäsentämään ja käsittelemään perhemuodon herättämiä ajatuksia ja tunteita.  Lapsilla on usein mielessä ajatuksia toisen vanhemman poissaoloon tai perhemuotoon liittyen, ja ryhmässä lapsi pääsee puhumaan toisten saman kokeneiden lasten kanssa. Lapsi itse valitsee mitä haluaa elämästään kertoa, eikä siellä ole pakko puhua. Puhumisen lisäksi ryhmässä kuunnellaan tarinaa, leikitään, tehdään mukavia harjoituksia, syödään yhdessä välipalaa ja pidetään hauskaa. 

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa. Ohjaajat tapaavat vanhemman ennen ryhmän alkua.  Lisätietoja: helja.jyrinki@yvpl.fi

Ryhmä nuorille

Vuonna 2024 kehitämme vertaisryhmämallia 12-17-vuotiaille nuorille, jotka ovat kasvaneet ilman toista vanhempaa. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa nuoren toivon kokemusta, tukea tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä vertaistoiminnan avulla käsitellä ilman toista vanhempaa kasvamiseen liittyviä kokemuksia ja tunteita. Ryhmä on valtakunnallinen ja se toteutetaan osin verkossa sekä lopulta ryhmä huipentuu nuorille järjestettävään viikonloppu -leiriin. Lisätietoja: piritta.kahkonen@yvpl.fi