1.Rekisterinpitäjä: Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Osoite: Kalevankatu 16 A.  00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Aluetyöntekijät, Lasten ja nuorten toiminnan työntekijät

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Toiminnanjohtaja Terhi Rapeli, 040 186 3421, terhi.rapeli@yvpl.fi

3. Rekisterin nimi: Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

– Tilaisuuden käytännön järjestelyjä varten
– Viestintään (tilaisuuden lisätiedon antamiseen osallistujalle)
– Palautteen/tilaston keräämistä varten

5. Rekisterin tietosisältö:

– Osallistujan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti
– Ruoka-aineallergiat
– Muut tarvittavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

– Rekisterissä on pelkästään tilaisuuteen osallistujalta saatua olennaista tietoa
– Osallistujalla on koska tahansa oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
– Alaikäisen lapsen tiedot saadaan huoltajalta/vanhempainvastuunkantajalta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

– Tietoja säilytetään yhden toimintakauden eli puolen vuoden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään
– Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterinsuojauksen periaatteet:

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin (Webropol ja Teams), jonne pääsevät ainoastaan YVPL ry:n työntekijät. Ei manuaalista rekisteriä. Rekisterin tiedot säilytetään vain ryhmään/tapahtumaan osallistumisen kannalta tarvittavan ajan. Rekisterin tiedot poistetaan viimeistään puoli vuotta ryhmässä lopettamisen/tapahtuman jälkeen.