1.Rekisterinpitäjä: Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Osoite: Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo, p. 040 351 5355, helja.sairisalo@yvpl.f i

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Aluekoordinaattorit, VeNyvä-hankkeen työntekijät

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo, p. 040 351 5355, helja.sairisalo@yvpl.fi

3. Rekisterin nimi: Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

– Tilaisuuden käytännön järjestelyjä varten
– Viestintään (tilaisuuden lisätiedon antamiseen osallistujalle)
– Palautteen/tilaston keräämistä varten

5. Rekisterin tietosisältö:

– Osallistujan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti
– Ruoka-aine allergiat
– Muut tarvittavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

– Rekisterissä on pelkästään tilaisuuteen osallistujalta saatua olennaista tietoa
– Osallistujalla on koska tahansa oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
– Alaikäisen lapsen tiedot saadaan huoltajalta/vanhempainvastuunkantajalta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

– Tietoja säilytetään yhden toimintakauden eli vuoden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään
– Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, sekä kohta 5

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterinsuojauksen periaatteet:

A. Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista rekisteriä

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tiedot on tallennettu järjestelmiin, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja ne on suojattu tarvittavilla turvaohjelmilla. Laitteistoa säilytetään tarkasti ja huolellisesti.