1. Rekisterinpitäjä: Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Osoite: Kalevankatu 16 A.  00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: aluetyöntekijät, lasten ja nuorten toiminnan työntekijät

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Toiminnanjohtaja Terhi Rapeli, 040 186 3421, terhi.rapeli@yvpl.fi

3. Rekisterin nimi: Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n aikuisten vapaaehtoisten rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

– Vapaaehtoistoiminnan järjestämistä varten
– Viestintään vapaaehtoisten kanssa
– Palautteen/tilaston keräämistä varten

5. Rekisterin tietosisältö

– Vapaaehtoisen nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet, vapaaehtoistoiminta, jossa YVPL:ssa toimii
– Muut tarvittavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

– Rekisterissä on pelkästään vapaaehtoisilta saatua olennaista tietoa
– Vapaaehtoisella on koska tahansa oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

– Rekisterin tiedot säilytetään vapaaehtoisen YVPL:ssa toimimisen ja raportointiin tarvittavan ajan, minkä jälkeen tiedot hävitetään.

 – Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterinsuojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin (Microsoft 365 sharepoint), jonne pääsevät ainoastaan YVPL ry:n työntekijät. Ei manuaalista rekisteriä.