Lasten ja nuorten toiminta

Vertais- ja vapaa-ajan toimintaa yhden vanhemman perheiden lapsille ja nuorille

NUORTEN TOIMINTA

Nuorten vertais- ja vapaa-ajantoimintaa järjestetään yli 12-vuotiaille nuorille. Toiminnan kautta tuetaan vanhempien eron kokeneiden nuorten sopeutumista eroon ja eron tuomiin elämänmuutoksiin. Myös ilman toista vanhempaa kasvaville nuorille järjestetään vertaistoimintaa, jonka myötä pääsee käsittelemään omia perhekokemuksiaan ja tunteitaan. Nuorille on merkittävää saada kuulla toistensa samankaltaisia perhekokemuksia ja niihin liittyviä ajatuksia. Yhteisen jakamisen kautta nuori saa tunteen, ettei ole yksin omien kokemustensa ja tunteidensa kanssa. Moni nuori on löytänyt toiminnan kautta tärkeitä vertaiskavereita ja iloa arkeen. 

LASTEN TOIMINTA

Lasten toimintaa järjestetään 4–11-vuotiaille. Vanhempien eron kokeneet lapset voivat osallistua 4–6-vuotiaiden Tilli Toukka -ryhmään ja yli 7-vuotiaat lasten eroryhmään. Totaaliyksinhuoltajaperheiden alakouluikäisille lapsille on Leija-ryhmätoimintaa. Lasten vapaa-ajantoiminnassa taas tehdään ryhmän kanssa lasten itsensä toivomia asioita. Ryhmissä lapset pääsevät vahvistamaan tunne- ja vuorovaikutustaitojaan leikkien ja pelien avulla. Lisäksi lapsen on mahdollisuus saada vertaisuuden ja onnistumisen kokemuksia omanikäisten kanssa. Toiminnassa tärkeää on mukava yhdessäolo ja toisiin lapsiin tutustuminen.