Tämä on Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry –  Förbundet för Ensamstående Föräldrar rf henkilö- ja asiakasrekisteri.  Päivitetty 15.2.2024

Rekisterinpitäjä

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
y-tunnus 1105666-7
Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki
Toiminnanjohtaja + 358 40 186 3421

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Talous- ja hallintokoordinaattori +358 401863420, julia.taika@yvpl.fi

Rekisterin nimi

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n jäsenyhdistysten henkilö- ja asiakasrekisteri eli Muuttuva Perhe -lehden osoiterekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Yhdistyslain mukainen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä
– Jäsenpalvelut ja jäsenviestintä
– Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä
– Varainhankinta

Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia tietoja: Jäsenyhdistyksen henkilöjäsenen nimi, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite, luottamustoimet, vapaaehtoisroolit. Yhteisön yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saatu jäsenyhdistykseltä tai Muuttuva Perhe -lehden tilaajalta

Tietojen luovutukset ja siirrot

Muuttuva Perhe -lehden postitusrekisteriin kirjapainolle.  Jäsenyhdistys saa tarkennuksia varten omien jäsentietojensa otteen käyttönsä.

Jäsenyhdistyksen tai vertaisryhmän lisätietojen antajan nimi ja sähköposti/puhelinnumero tai jäsenyhdistyksen sähköposti/puhelinnumero Liiton kotisivuille ja Facebook-sivuille sekä Ensi- ja turvakotien ylläpitämään apuaeroon.fi -sivulle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu järjestelmiin, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, ja ne on suojattu tarvittavilla turvaohjelmilla. Vain nimetyllä henkilöllä on oikeus päästä käsittelemään tietoja. Tiedot on suojattu salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Laitteistoa säilytetään lukitussa huoneessa. Manuaalisten aineistojen säilytys tapahtuu lukitussa kaapissa.

Säilytämme henkilötietoja jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön viranomaisten vaatimukset.  Poistamme rekisteristä jäsenyhdistysten tai niiden henkilöjäsenten oman ilmoituksen perusteella jäsenyyden päättäneiden henkilöiden tiedot.  Tämän lisäksi tieto voidaan poistaa arvioinnin perusteella. Esimerkkinä on tilanne, jossa yhdistys on lakkautettu eikä henkilöjäsen ole liittynyt toiseen jäsenyhdistykseen. Rekisterinpitäjä arvioi tilanteen säännöllisesti ja oikaisee tai poistaa väärän tiedon.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenyhdistyksen jäsenellä ja jäsenyhdistyksen yhteyshenkilöllä on koska tahansa oikeus tarkastaa omat tietonsa ottamalla yhteyttä em. yhteyshenkilöön sähköpostitse: julia.taika@yvpl.fi. Toimitamme tiedot kahden viikon kuluessa.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella jäsenyhdistyksen jäsenellä ja yhteyshenkilöllä on koska tahansa oikeus vaatia korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä em. yhteyshenkilöön sähköpostitse: julia.taika@yvpl.fi. Korjaukset suoritetaan kahden viikon kuluessa tiedon saannista.

Yhteydenotot

Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti toisessa kohdassa nimetylle yhteyshenkilölle: julia.taika@yvpl.fi

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättyinä.  Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muilla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.  Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessamme.