Mitä erossa tapahtuu

Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta. Katso tästä Oikeusministeriön neuvot avioliiton päättämiseksi.

Eron jälkeen lasten asuinpaikan määrääminen ratkaisee pitkälti sen, millaiseksi vanhempien arki muodostuu. Päätösvalta on ensisijaisesti vanhemmilla itsellään, ainoastaan kiistatapaukset ratkaisee tuomioistuin.

Mikäli vanhemmat joutuvat pyytämään ratkaisua tuomioistuimelta, on hyvä tietää, että tietyin perustein on mahdollisuus maksuttomaan oikeudenkäyntiin. Myös laaja kotivakuutus voi korvata lasta koskevat oikeudenkäynnit, mutta useinmiten vain uusintaoikeudenkäynnit.

Lasten kannalta on tärkeää, ettei vanhempien parisuhteen loppuminen kuitenkaan tarkoita vanhemmuuden päättymistä, vaan erosta huolimatta lapsella säilyy suhde kumpaankin vanhempaansa.  Parhaimmillaan vanhemmat toteuttavat vanhemmuutta lähes samalla tavoin kuin ennen eroa, mutta kahdesta kodista käsin.

Olisi hyvä, jos lapsen elinympäristö säilyisi mahdollisimman samanlaisena kuin ennen vanhempien eroa. Mikäli lapsi jää vanhempiensa perheasuntoon tai lähelle sitä, hänellä säilyy myös sama päiväkoti tai koulu sekä naapurit ja ystävät.   Läheisiä sisaruksia ei myöskään mielellään eroteta toisistaan. Tärkeää on myös, että vanhempi, jonka luokse lapset jäävät, kykenee edistämään lasten ja etävanhemman tapaamisten toteutumisia.

Päätettäviä asioita ovat:

Tässä elämäntilanteessa sinua auttavat saman kokeneet tukihenkilömme ja muut yksinhuoltajat.  Tule mukaan toimintaamme!