Omaisuuden jakaminen avioerossa

Omaisuuden ositus on mahdollista tehdä sen jälkeen, kun avioerohakemus on toimitettu käräjäoikeudelle. Tätä päivää kutsutaan ositusperusteeksi.

Omaisuuden jakamisessa huomioidaan kummankin puolison omaisuus ja velat, jotka puolisot ovat hankkineet ennen avioerohakemuksen vireillepanoa, tämän jälkeen hankittua omaisuutta eikä velkoja ei siis huomioida.

Omaisuudeksi lasketaan kaikki puolisoiden ennen avioliittoa ja sen aikana hankittu ja peritty omaisuus, elleivät puolisot ole poistaneet avio-oikeutta avioehdolla. Myös testamentin tekijä tai lahjoittaja on voinut poissulkea esimerkiksi perijän tai lahjan saajan puolison avio-oikeuden ko. omaisuuteen. Omaisuuden arvo puolestaan määräytyy aina jakohetken käyvän arvon mukaan.

Opuslex osituksesta (doc-tiedosto).
Muita neuvoja Opuslex-sivulla.

Puolisot voivat laatia osituskirjan, jossa he sopivat omaisuuden jaosta. Tätä ei tarvitse tehdä minkään kaavan mukaisesti, vaan puolisot voivat sopia sen haluamallaan tavalla. Osituskirja on päivättävä ja allekirjoitettava. Lisäksi kahden esteettömän todistajan pitää allekirjoittaa se.

Jos sopua ei synny

Mikäli sopimusta ei synny, jompikumpi puolisoista voi vaatia käräjäoikeutta määräämään pesänjakajan. Pesänjakajan pitää toimia puolueettomasti ja hänenkin tulee ensisijaisesti yrittää löytää sopuratkaisu. Pesänjakaja veloittaa työstä. Ellei sitä kuitenkaan synny, hän toimittaa osituksen tietyn kaavan mukaisesti. Osituksen tavoitteena on, että omaisuutta jää kummallekin yhtä paljon

Ositusta voidaan myös sovitella, jos lopputulos muutoin olisi kohtuuton. Esimerkiksi alle viisi vuotta kestäneen lyhyen avioliiton jälkeen omaisuutta ei ehkä puolitetakaan tai hyvin pitkään jatkuneen avioliiton (yli 15 v) avioehtoa ei välttämättä huomioida. Sovittelua on kuitenkin aina erikseen vaadittava.

Esimerkki

Pekka omistaa 35.000 euroa ja Maija 70.000 euroa. Kun kummankin omaisuudesta vähennetään henkilökohtaiset velat, jää Pekan netto-omaisuudeksi 18.000 euroa ja Maijan 50.000 euroa. Puolisot omistavat siis yhteensä 68.000 euroa ja tarkoitus on, että kumpikin saa tästä puolet eli 34.000 euroa. Tämä toteutuu, kun Maija maksaa Pekalle 50.000 euroa – 34.000 euroa eli 16.000 euroa.

Pekka Maija
Omaisuus 35.000 e 70.000 e
Velat 17.000 e 20.000 e
Netto-omaisuus 18.000 e 50.000 e

Maija joutuu maksamaan siis Pekalle 16.000 euroa tasinkona.

Oikeusministeriön tietoa avioliittolaista.