Korotus alkaen   Korotus-%       Mitä elatusapumaksua korotus koskee

1.1.1995             5 %               ennen 1.1.1993 vahvistettu
1.1.2000             5 %               ennen 1.1.1995 vahvistettu
1.1.2002             5 %               ennen 1.1.2000 vahvistettu
1.1.2007             5 %               ennen 1.1.2002 vahvistettu
1.1.2009             5 %               ennen 1.1.2007 vahvistettu
1.1.2010             2,297 %        kaikkiin sopimuksiin
1.1.2011             2,38 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2012             3,57 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2013             2,63 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2014             1,17 %           kaikkiiin sopimuksiin
1.1.2015             1,00 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2016            -0,26 %           kaikkiin sopimuksiin
1.1.2017              0,47 %          kaikkiin sopimuksiin
1.1.2018              0,57 %          kaikkiin sopimuksiin
1.1.2019              1,5 %            kaikkiin sopimuksiin
1.1.2020              0,77 %          kaikkiin sopimuksiin
1.1.2021              0,2 %            kaikkiin sopimuksiin
1.1.2022              3,13 %          kaikkiin sopimuksiin (elatustuki 172,59)

 

Yleensä tammikuussa elatusapu- ja elatustukimaksuihin tulee indeksikorotus tai -vähennys. Korotuksen suuruus vavistetaan sosiaali- ja terveysministeriössä yleensä  joulukuun aikana. Korotus perustuu lakiin Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008).

Maksajan pitää itse lisätä indeksikorotus elatusapumaksuun.  Maksun saaja voi viime kädessä ulosmitata korotuksen.  Velallinen joutuu maksamaan laiminlyödyn elatusavun lisäksi myös viivästyskoron sekä ulosottomaksun. Elatusapuvelka vanhenee kuitenkin viiden vuodessa.