Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (lausuntopyynnön diaarinumero VN/20785/2023)
|

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (lausuntopyynnön diaarinumero VN/20785/2023)

Yleiset huomiot Yhden Vanhemman Perheiden Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua. Olemme kuitenkin huolissamme todella lyhyen, viiden arkipäivän mittaisesta lausuntoajasta. Pelkäämme…

YVPL:n lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (Asia: VN/20721/2023)
|

YVPL:n lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (Asia: VN/20721/2023)

Lausuttavaa palkansaajan työssäoloehdon pidentämistä koskevasta muutoksesta? (TTL 5 luku) Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ei kannata työssäoloehdon pidentämistä 12 kuukauteen….

End of content

End of content