Yksinhuoltajat haluavat käydä töissä jopa silloinkin, kun he saavat siitä vähemmän rahaa käteen kuin työttömyysturvasta.  Kuitenkin Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilaston (2011) mukaan yksinhuoltajien työttömyysaste on jo 16,4 % eli kaksinkertainen verrattuna yleiseen työttömyysasteeseen, joka oli esimerkiksi maaliskuussa 8,2 %.  Jos lapsen hoito on järjestyksessä, yksinhuoltaja hakeutuu työelämään, mikäli sitä on paikkakunnalla tarjolla. Jos lapsi ja huoltaja ovat aina terveitä ja lasten toinen vanhempi tai isovanhemmat osallistuvat lasten hoitoon, ongelmat työn ja perheen yhteensovittamisessa eivät ole ylivoimaisia.  Monelta kuitenkin puuttuvat sosiaaliset verkostot eivätkä julkiset hoivapalvelut täytä työelämän vaatimuksia etenkään, jos työtä tehdään epätyypilliseen aikaan. Yhden vanhemman perheet ehdottavat myös oppilaitoksiin lapsiparkkeja esimerkiksi iltatenttien ajaksi.

Kodinhoitaja hoiti ennen lapsen, kun tämä sairastui tai vanhempi oli sairaalahoidossa tai kuntoutuksessa.  Vielä vuonna 1990 vajaa 8,4 % lapsiperheistä sai kotipalveluja kun 2000-luvun lopulla palvelun saajia oli enää 1,5 %.  Nykyisin näissä tilanteissa perheille tarjotaan sijoitusta lastenkotiin. Samanaikaisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on noussut 9 000:sta (1991) yli 16 000:en (2009). Lastenkotipaikka maksaa keskimäärin peräti 80 000 euroa vuodessa. Tällä hinnalla voisi palkata 2,5 kodinhoitajaa! Vanhemmat haluavatkin palauttaa kaikille avoimen, leimaamattoman ja tulosidonnaisen kotipalvelun.  Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry myös muistuttaa, että edelleen laki velvoittaa kuntia järjestämään esimerkiksi sairaustapauksissa kotiapua lapsiperheille.  

Kaikille erityistarpeisille peruskoululaisille pitää ryhtyä järjestämään aamu- ja iltapäivähoitopaikkoja lain suositusten mukaisesti.  Pienillä koululaisilla pitää olla oikeus vuoropäiväkotipaikkaan. Lasten kesäleiritoimintaa pitää lisätä ja tuettujen lomien yhteyteen järjestää enemmän lastenhoitoa.

Susanna Kavonius valittiin uudelle kaudelle

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry valitsi liittokokouksessaan 22.5. Hauholla liittohallituksen varapuheenjohtajaksi Susanna Kavoniuksen Eriparivanhemmat ry:sta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Varsinaisiksi jäseniksi kokous valitsi Eija Terävän Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteishuoltajat PÄKSY ry:stä, Leila Väänäsen Oulun Seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat ry:stä, Anneli Hangasmäen Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry:stä ja Mari Lieskosken Eriparivanhemmat ry:stä. Varajäseniksi kokous valitsi Birit Oksmanin Kainuun yksin- ja yhteishuoltajat ry:stä, Seija Haaralan Meri-Lapin yksin- ja yhteishuoltajien yhdistys ry:stä, Erja Turusen Totaaliyhärit ry:stä ja Riikka Kähkösen Eriparivanhemmat ry:stä. Julkilausumassaan kokous vaati yhden vanhemman perheiden työssäkäyntimahdollisuuksien parantamista.