Sanotaan, että lapsiperheköyhyys on haitallisinta köyhyyden muotoa. Suomessa elää tällä hetkellä noin 135 000 lasta köyhissä perheissä. Hyvinvointi rakentuu jo varhain lapsuudessa ja eriarvoisuus korostuu monella eri tavalla köyhien ja paremmin pärjäävien perheiden välillä. Perheen toimeentulo vaikuttaa lapsen elämässä esimerkiksi harrastuksiin, liikkumisiin, asumiseen ja myös ruokaan. Köyhän perheen lapsi saattaa joutua kiusatuksi vaatteiden, lelujen puutteen tai vapaa-ajan vieton mahdollisuuksiin liittyen – yksinjääminen ja ulkopuolisuuden tunne ovat arkipäivää köyhän perheen lapselle.

Köyhistä lapsiperheistä iso osa, jopa yli 30% on yksinhuoltajaperheitä. Nykyhallituksella ei ole ollut riittävää tahtotilaa puuttua yksinhuoltajien köyhyyteen. Tärkeää olisi luoda erilaisia tulonsiirtoja ja palveluita, jotka mahdollistaisivat yksinhuoltajien työssäkäymisen. Kotipalvelun laajentaminen koskemaan myös työssäkäymisen tukemista on yksi tärkeimmistä keinoista, joka auttaisi yksinhuoltajaperheen vanhemman työnteon mahdollisuuksia. Vuorotyöläiselle olisi tärkeää saada kodinhoitaja illaksi hoitamaan lapsia, sillä ympärivuorokautisen päivähoidon paikkoja on vähän ja päivähoito ei koske pieniä koululaisia. Meillä pitäisi olla järjestelmä, jossa lapsella olisi paikka, mihin mennä iltapäivätoiminnan loppumisen jälkeen. Pitkä päiväkoti- ja koulupäivät ovat myös lapselle raskaita – meidän on tuettava lapsen mahdollisuutta päästä illaksi kotiin ja nukkumaan omaan sänkyynsä turvallisen aikuisen läsnä ollessa.

Yksi tärkeä tuen muoto lapsiperheköyhyyden torjumisessa olisi Vihreiden ajama perustulomalli. Perustulolla tarkoitetaan jokaiselle täysi-ikäiselle kuuluvaa vastikkeetonta etuutta, joka korvaisi kaikki sitä pienemmät nykyiset tuet. Vihreiden esittämä perustulo olisi 600 euroa kuukaudessa ja se parantaisi merkittävästi pienituloisten asemaa yhteiskunnassamme. Perustulon kohdalla on tärkeää muistaa, että sitä täydentäisi asumistuki, toimeentulotuki, lapsilisät ja ansiosidonnainen turva. Yksin 600 eurolla ei perheen tarvitsisi pärjätä. Yksinhuoltajien kohdalla tärkeä parannus olisi myös lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostaminen ja Vihreiden esittämän perhevapaauudistuksen myötä lisääntyvä kuukausittaisen vanhempainrahan määrä. On tärkeää, että myös yksinhuoltajillekin taataan riittävä toimeentulo vanhempainvapaan aikana.

Johanna Sydänmaa on 7-vuotiaan pojan yksinhuoltaja, kaupunginvaltuutettu ja liikunnan ja terveystiedon opettaja sekä ehdolla eduskuntaan numerolla 43.