Tämä ajatus on varmasti ollut monen yhden vanhemman perheen äidin tai isän mielessä, jos ei päivittäin niin ainakin joskus. Sama miete oli amerikkalaisen eronneen, kahden lapsen äidin Janice Moglenin mielessä. Hänestä myös yksinhuoltajat ansaitsivat oman merkkipäivänsä, olihan jo olemassa äitienpäivä ja isänpäivä. Hän alkoi tuumata ja järjestellä asiaa yhdessä kansainvälisen Parents without Partners  –järjestön (suom. Vanhemmat ilman kumppania) kanssa  ja päädyttiin siihen, että järjestön perustamispäivä 21.3. voisi toimia kansainvälisenä yksinhuoltajien päivänä. Järjestön puheenjohtajana toimivan Mary Ann Brittonin mukaan päivän tarkoituksena on kunnioittaa ja arvostaa kovaa työtä, jota yhden vanhemman perheet päivittäin tekevät huolehtiakseen lapsistaan. Yksinhuoltajapäivänä voidaan myös nostaa esiin yhden vanhemman perheiden kohtaamia haasteita, joista tärkeimpiä on vanhempien yhteistyön sujuvuus erotilanteissa ja lasten kasvatuksessa eron jälkeen, jotta lasten kehitys ja hyvinvointi on turvattua. Yksinhuoltajapäivä on myös juhlapäivä yhden vanhemman perheille, silloin voidaan yhdessä juhlia ja arvostaa arkisen kasvatustyön tuloksia! Yksinhuoltajapäivää ei ole virallisesti Suomen eikä Yhdysvaltojen kalenterissa, mutta erityisesti Yhdysvalloissa tähän on pyritty anomusten ja adressien myötä.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto haluaa yksinhuoltajapäivänä juhlistaa omaa 40-vuotiasta taivaltaan yhden vanhemman perheiden tukena! Liitto on perustettu vuonna 1975 ja se toimi aluksi Yksinhuoltajien Liitto ry nimellä. Liitto on lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa yhteiskunnassamme. Liitolla on toimintaa ympäri Suomen (4 aluetoimistoa), joista käsin tehdään monimuotoista tukitoimintaa yhden vanhemman perheiden hyväksi (mm. Eroinfo puhelinpalvelu, Hyvä Ero -kurssit, Lasten eroryhmät, erilaiset vertaistukiryhmät ja koulutukset yhden vanhemman perheille). Liiton edunvalvontatyöllä pyritään vaikuttamaan yhden vanhemman perheiden asemaan tiedottamalla, tekemällä aloitteita ja järjestämällä koulutuksia. Yhden vanhemman perheiden korkea työttömyysaste, 16,3 %, sekä pienituloisuus ovat liiton tärkeimpiä vaikuttamiskohteita. Liittoon kuuluu paikallisyhdistyksiä ja vertaistukiryhmiä ympäri Suomen, jotka myös järjestävät toimintaa yhden vanhemman perheille paikallisesti ja vapaaehtoisvoimin.

Yksinhuoltajapäivänä 21.3. YVPL ry juhlii jäsentensä kanssa Jyväskylässä lasketellen ja kylpylässä lilluen. Yhden vanhemman perheet kokoontuvat yhteen jakamaan kokemuksiaan ja juhlimaan yhdessä sitä yhden vanhemman perheiden arkista aherrusta, joka vaatii voimia, mutta johon saa vertaisryhmistä tukea ja virtaa!

 

Lisätietoja

www.yvpl.fi

Edunvalvonta, liiton toiminta – Heljä Sairisalo, Toiminnanjohtaja, 040 351 5355 helja.sairisalo@yvpl.fi

Aluetyö, Jyväskylän tapahtuma – Mervi Hakkarainen, Itä-Suomen aluekoordinaattori, 0400 441 708 mervi.hakkarainen@yvpl.fi