Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Uusi laki mahdollistaa yksinhuoltajaäidille 54 päivää lisää vanhempainvapaata. On tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus saada yhtä pitkä kotihoitojakso perhemuodosta riippumatta ainakin lainsäädännön tasolla. Tämä uudistus tulee tarpeeseen myös sen, siksi, että yhden vanhemman perheissä on haasteita työn ja perheen yhdistämisessä.

Tärkeää on myös se, että etävanhemmalla on oikeus isyys- ja vanhempainvapaaseen, vaikka hän ei asuisikaan yhdessä lapsen äidin kanssa.

Kuitenkin tulee vielä selvittää, miten vanhempien keskenään sopima ja sosiaalitoimen vahvistama tapaamissopimus tai mahdollinen tuomioistuimen päätös tapaamisista liittyy kokonaisuuteen. Kumpi on ensisijainen? Isän oikeus vanhempain vapaaseen vai vanhempien tapaamissopimus/tuomioistuimen päätös mikäli nämä ovat ristiriidassa.

Lähivanhemmalla on myös rikosoikeudellinen vastuu lapsen tapaamisista. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että hän tietää vanhemman rikollisesta käyttäytymisestä ja on kuitenkin anonut vanhempainvapaat? Myöntääkö Kela vapaan ja mikä on lähivanhemman rikosoikeudellinen vastuu?

Heljä Sairisalo

toiminnanjohtaja, 040 3515355

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry