Liiton jäsenkysely huhtikuussa 2017

14 % ilmoitti, että päivähoidon rajauksella oli ollut kielteisiä vaikutuksia, kuten estänyt työssäkäynnin tai johtanut uupumiseen

Kyselyn mukaan 62 % vastaajan kunta oli rajannut päivähoito-oikeutta. Aihe puhutti jäsenkuntaa, sillä yli puolet (56 %) vastaajista kertoi, mitä rajoituksesta oli seurannut. 14 % kaikista vastaajista ilmoitti, että päivähoidon rajaamisella oli kielteisiä vaikutuksia, kuten en voi käydä töissä ja tulot laskivat tai häiritsi satunnaistöiden vastaanottamista. Oma jaksaminen oli ollut tiukilla työnhaun ja lapsen hoidon kanssa. Yksi vastaaja oli joutunut jonottamaan päivähoitopaikkaa ja perustelemaan sitä eri tavoin. Eräs kertoi, että työttömyysjakson aikana 4-vuotias lapsi menetti ystävänsä ja tutun päivähoitoryhmänsä.

Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan, mitä olisi tapahtunut, jos päivähoitorajaus olisi omassa kunnassa toteutettu. 15 % kaikista vastaajista vastasi, että ei siinä tapauksessa pystyisi käymään nykyisessä työssä tai opiskelemaan. 3 % vastasi, että olisi itse joutunut sairaslomalle ja 3 % että lapset olisi sijoitettu kodin ulkopuolelle.

Yli puolet (55 %) ei tiennyt, että yhden vanhemman peheillä on subjektiivinen oikeus saada mm. sairauden aikana kotipalvelua

Ainoastaan 21 % yhden vanhemman perheistä oli saanut kotiapua, 79 % ei ollut saanut. Joka kolmas vastasi avoimeen kysymykseen ”Mitä kielteisestä päätöksestä seurasi?” Vastaajista 9 % ilmoitti kielteisen päätöksen johtaneen uupumukseen tai mielenterveysongelmiin. Yksi vastaaja kertoi seurauksena olleen järjetön epähygieniassa eläminen ja ruuattomuus. Eräs vanhempi ei pysty hoitamaan erityistarpeista lastaan tai joutuu pyytämään 200 km päässä asuvat sukulaiset hoitamaan lapsia. Eräs vastaaja kertoi:”Sairauteni vuoksi tuskin pysyin pystyssä, vaikeuksia laittaa ruokaa tai vaihtaa vaippa 2- ja 5-vuotiaille, mutta kotipalvelua en saanut, koska tarttuva sairaus. Lastensuojelun sijoitusta on sen sijaan ehdotettu. ”

Kolme vastaajaa ei tiennyt palvelusta lainkaan. Eräs vastaaja jopa kertoi, ettei kodinhoitajan ammattia enää ole! Neljä vastaajaa pelkäsi lastensuojeluilmoitusta. Heistä yhdelle oli tarjottu lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle kodinhoitajan sijasta.

Kaksi kolmasosaa vastaajista ei tiennyt, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuun voi anoa alennusta

Vastaajista lähes puolet (45 %) ilmoitti tarvitsevansa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kuitenkin kaikista vastaajista 17 % ilmoitti, ettei kunta järjestänyt toimintaa. Toiminnan tasamaksu on yksinhuoltajalle liian suuri, sillä 66 % ilmoitti, ettei aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu ollut riittävän alhainen. Kaikista vastaajista 61 % ei tiennyt, että maksuun voi hakea alennusta tai maksun poistoa kokonaan, mikäli se vaarantaa toimeentulon edellytyksiä.

29 % vastasi avoimeen kysymykseen aamu- ja iltapäivätoiminnan puuttumisen seurauksista. Näillä kaikilla oli kielteisiä seurauksia. Osa on joutunut jäämään kokonaan työstä pois tai lopettamaan opintonsa kesken tai vaihtamaan työpaikkaa. Osa on joutunut lyhentämään työpäiväänsä tai pyytänyt erityisjärjestelyjä työnantajaltaan. Seurauksena on voinut olla myös se, että lapsi on liian kauan yksin kotona tai joutuu ylittämään vilkkaan väylän yksin kouluun mennessä.

Yhden vanhemman perheet tarvitsevat edullisia lastenhoitopalveluja sekä enemmän tiedotusta palveluista

Lopuksi sai vielä kertoa kokemuksiaan lapsiperheiden palveluista. Yleisin kommentti oli: Edulliset lastenhoitopalvelut takaisin, jotta voi tehdä työtä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Muita kommentteja olivat:

– Yksinhuoltaja tarvitsee lastenhoitoapua sairastaessaan ja tarvittaessa kiireellistä hätäapua.
– Päivähoitoaika ei ole riittävän pitkä työssä käyvälle.
– en saanut autottomana päiväkotipaikkaa, vaikka lähellä oli yhdeksän päiväkotia! Ainoa vapaa kunnallinen paikka oli 10 km päässä.
– Ruotsinkielistä palvelua ei ole
– Asenne yksinhuoltajia kohtaan päiväkodissa ja lastensuojelussa huono
– Kodinhoitoapua en saanut, sen sijaan kunnalla oli varaa sijoittaa lapseni kodin ulkopuolelle.
– Lastensuojelun apu lapselle on vain rajojen asettamista, sen sijaan tuki puuttuu niin aikuisilta kuin lapsiltakin.
– Ainoa asia, mitä perheille tarjotaan on perheohjaus ja perheet tarvitsevat oikeaa apua.
– Lastensuojelun mukaan minä voin jättää 11, 13 ja 16 –vuotiaat lapset rajattomaksi ajaksi keskenään!
– Tukiperhe on oikeanlaista apua, mutta saaminen kestää liian kauan!
– Erityislapselle oikeus kodinhoitajan apuun, joka laittaisi lapsen kouluun.
– Avun hakeminen on hankalaa ja vaarallista lastensuojelun harkinnan vuoksi.

Vastaajat perään kuuluttivat enemmän tiedotusta etuuksista ja palveluista, sillä palveluja pitää osata vaatia. Tiedotuksesta on puute kaikista palveluista.   Hän ei esimerkiksi tiennyt kipeästi tarvitsemastaan kotikuntansa järjestämästä koululaisten kerhotoiminnasta.

HS

Digrammeja:

Kunta oli rajannut päivähoito-oikeutta

Ei tiennyt että kotipalveluun on subjektiivinen oikeus

Ei tiennyt että aamu- ja iltapäivätoiminnan maksua voi anoa alhaisemmaksi