Tukea erityislapsen vanhemman perheelle

  • Kunnan tulee noudattaa vammaislakia ja ryhtyä tukemaan yhdenvertaisesti diagnoosista riippumatta kaikkia erityistarpeisten lasten perheitä. Lainrikkomukset pitää sanktioida.

 

  • Kotipalvelu on toteutettava Sosiaalihuoltolain § 19 pykälän mukaisella tavalla.

 

  • Erityistarpeisten lasten peruskoululaisten aamu- ja iltapäivähoito on toteutettava koululain mukaisesti.

 

  • Henkilökohtaisia avustajia kohtaan on osoitettava arvostusta ja työoloja on parannettava niin, että alalle hakeutuu riittävästi hoitajia. Työaikana tulee olla taukoja ja palkan pitää riittää työntekijän elinkustannuksiin. Erityislapsen omaishoitajien vapaat tulee toteuttaa. Omaishoitajan loman aikaisia lastenhoitopaikkoja pitää olla riittävästi ja hoitopaikkaan pitää voida viedä perheen terveetkin lapset, jotta hoitajan lepo toteutuu.

 

 Lisätietoja: pj Susanna Kavonius 050 3509967, varapj Marika Mattila 045 1314331, tj Heljä Sairisalo 040 3515355