Lapsiperheet tarvitsevat nykyistä huomattavasti enemmän kotipalvelua ja kunnille pitää myöntää korvamerkittyä rahaa kotipalvelun järjestämiseksi.  Vuonna 2011 kunnat saivat lisärahaa tähän, mutta varoja ei kuitenkaan käytetty kotipalvelun lisäämiseen. Noin 60 kuntaa ei järjestä kotipalvelua lapsiperheille lainkaan, vaikka se on lakisääteinen palvelu.  Jotkut kunnat ovat korvanneet kotipalvelun lastensuojelun perhetyöllä, jonka tavoite on kuitenkin erilainen kuin kotipalvelun.  Kunnat eivät myöskään ole antaneet kotipalvelupäätöksiä kirjallisena, joten vanhemmat eivät ole voineet valittaa kielteisestä päätöksestä. 

SHL § 20 mukaan kotipalvelua  tulee antaa henkilölle, joka ei rasittuneisuuden, sairauden, perhetilanteen, synnytyksen tai vamman tms. syyn vuoksi kykene huolehtimaan itsestään tai lapsestaan.  eikä selviytymään tavanomaiseen arkeen liittyvistä toimista. Kuluttajaparlamentti kokoontui 21.10. eduskunnassa. KuluttajaparlamentinAvaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassa tiedote.