Kotihoidon jakson kiintiöiminen puoliksi äidille ja puoliksi isälle on tervetullutta.  Ratkaisussa on kuitenkin huomioitava erilaiset perhetyypit.  Yhden vanhemman perheen lapsella pitää olla ainakin lain tasolla samanlainen oikeus kotihoitoon kuin muidenkin perheiden lapsilla.

Toisaalta vanhemmat eron jälkeen hoitavat lasta yhdessä.  Tällöin etävanhemman oikeus kotihoidon tukeen pitää taata.

 

Lapsen oikeus päivähoitoon on taattava

Vain kolme prosenttia päiväkodin käyttäjien vanhemmista on hoitovapaalla

STM:n  selvitysten mukaan  (Väinälä,2004) päivähoidon käyttäjien vanhemmista noin  10 % on kotona.  Näistä osa käyttää päiväkotia lastensuojelullista syistä.  Osa on maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat  päiväkotia kotoutumiseen.  Osa on myös työttömiä, joiden pitää lain mukaan olla työmarkkinoiden käytettävissä ja aktiivisesti etsiä töitä. Kaikista päivähoidon käyttäjistä  3 % on äitiys-/vanhempain tai hoitovapaalla.  Miksi nämä vanhemmat eivät hoida kaikkia lapsia kotona?  Syynä voi olla esimerkiksi oma tai lapsen sairaus. 

Kunnissa tiedetään päivähoidon käytön syyt.  Vanhempien kanssa käydään  keskusteluja lapsen hoidon tarpeesta ja ohjataan myös muihin kevyempiin hoitopaikkoihin, mikäli niitä on tarjolla.  On myös muistettava, että  5-vuotias isoveli voi kokea rangaistuksena sen, että  hän joutuu jättämään kaverit ja kehityksen mukaiset ohjatut leikit uuden  vauvan  vuoksi, josta vielä ei ole pitkään aikaan leikkikaveriksi.   Päivittäinen kuljetus päiväkotiin ei suinkaan aina helpota vanhemman ja vauvan arkea.

Esitystä päivähoito-oikeuden rajaamisesta ei saa toteuttaa, vaan vanhempien pitää voida järjestää hoito parhaalla mahdollisella tavalla.