Opiskelija etsii tutkielman aineistoksi 2000-luvulla riitaisen eron kokeneiden vanhempien, tuomioistuimen (käräjäoikeuden tai hovioikeuden) sosiaalitoimelta pyytämiä olosuhdeselvityksiä lapsen asumisen, huoltajuuden ja tapaamisoikeuden ratkaisemiseksi.  

Ennen kopion ottamista selvityksessä mainittujen henkilöiden nimet, henkilötunnukset sekä muut henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot tulee peittää esim. tarralapulla, johon on nimen kohdalle kirjoitettu esim. tyttö 6 v. tms. Henkilön ikä tulisi jättää näkyviin. Myös työntekijöiden nimet  ja yhteystiedot tulee pitää peittää, mutta heidän virka-/ammattinimikkeensä tulisi jäädä näkyviin. Toisen yhteishuoltajavanhemmalta pitää pyytää lupa olosuhdeselvityksen lähettämiseksi tutkimuskäyttöön. Materiaalin lähettäjä vastaa tämän kohdan toteutumisesta. Jos olosuhdeselvityksessä mainittu lapsi/lapset ovat jo täysi-ikäisiä, hän/he päättävät itse heitä koskevien tietojen antamisesta tutkimuskäyttöön.

 

Tätä tutkimuspyyntöä saa mielellään jakaa eteenpäin.

 

Yhteystiedot:

Elina Jauhiainen

Sotkanniemi 796

70870 Hiltulanlahti

puhelin: 040 5834 311

sähköposti: elina.jauhiainen@sakky.fi