Olen ehdokkaana kevään eduskuntavaaleissa. Olen työväen ääni eduskunnassa ja puolustan työntekijöiden oikeuksia. Yli vuosikymmenen kestäneellä työurallani nollatuntisopimus ja jatkuvat määräaikaisuudet ovat olleet osa arkeani. Olen yksinhuoltajaäitinä huolehtinut perheen toimeentulosta vuosikausia tehden töitä epävarmoilla työmarkkinoilla. Siitä epävarmuudesta halusin pois ja lähdin opiskelemaan unelma-ammattiini sairaanhoitajaksi. Työn, ammattikorkeakouluopintojen, perheen, politiikan ja urheiluharrastuksen yhdistäminen ovat edellyttäneet pohjoista sisua, elämän organisointitaitoja ja luotettavia taustajoukkoja.Tiedän kokemuksesta, millaista pätkätyökulttuuri on. Aloitin työurani vuonna 2005 ollessani 19-vuotias, mutta yhdessäkään vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa en ole vielä 32-vuotiaana ollut. Silti olen tehnyt koko ajan töitä. Tämän suunnan on muututtava, sillä tiedän, etten ole ainoa tässä tilanteessa oleva nuori. Sinnikkyys, tavoitteellisuus ja ahkeruus kuvaavat minua. Teen työni hyvin ja loppuun saakka, sen olen kotoa oppinut. Olen ollut aina kiinnostunut ihmisistä, asioista ja ilmiöistä. Kokemukseni ihmisten parissa tehdystä työstä ja sosialidemokraattiset arvoni toimivat kompassina luottamustehtäviä hoitaessani.
Kolme teemaani vaaleissa ovat:

1 Palkansaajan ääni kuuluviin eduskunnassa. Ei enää palkanleikkauksia ja työajanpidennyksiä. Palkalla on tultava toimeen. Paluu kolmikantaiseen sopimiseen, työelämän pelisäännöistä on sovittava yhdessä!

2 Aktiivimalli alas. Sosiaaliturva pitää uudistaa vastaamaan tämän päivän tarpeita kannustavammaksi työhön. Viiveet toimeentulon katkeamisessa on korjattava.

3 Laadukkaat, julkiset palvelut tulee taata. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee olla toimivat ja oikeaan aikaan saatavilla. Ikäihmisten hoivalla ja tarpeilla ei saa tehdä bisnestä. Puolustan hyvinvointiyhteiskuntaa. Kaikilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa ja elämäänsä elämäntilanteesta riippumatta.

yst. Inka Hokkanen
Kansanedustajaehdokas
SDP
OULUN VAALIPIIRI
NUMERO: 9
044 244 2533
http://www.inkahokkanen.fi/