Vanhempainvapaauudistus etenee hallituksen mukaan.  Yhden vanhemman perheen vanhempainvapaa on ollut 54 päivää lyhyempi kuin kahden vanhemman perheen.  Hallitus korjaa asian lisäämällä yhden vanhemman perheiden vanhempainvapaapäiviä 54:lla. Hallituksen kehysriihi päätti asiasta 11.4.2018 Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019–2022.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt myös YVPL:lta lausuntoa Sairausvakuutuslain muutoksesta, jossa ym. toteutuisi.  Uusi pykälä näytti tältä 22.8.2018:

10 § Vanhempainrahakausi
————————————————————————————————————————————
Äidin vanhempainrahakautta pidennetään hakemuksesta 54 arkipäivällä, jos 1-3 momentissa sääde-tyn vanhempainrahakauden päättyessä ei ole 1 §:n 2 momentissa tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuutettua, johon sovelletaan isyysrahaa koskevia säännöksiä. Kuitenkin jos isyysrahaan oikeute-tulle vakuutetulle on jo maksettu isyysrahaa, on äidillä oikeus tässä momentissa tarkoitettuihin van-hempainrahapäiviin vain siltä osin kuin isyysrahapäiviä olisi jäljellä. Äidin oikeus tässä momentissa tarkoitettuihin vanhempainrahapäiviin päättyy, jos 1 §:n 2 momentissa tai 6 §:n 2 momentissa tar-koitettu vakuutettu tulee oikeutetuksi isyysrahapäiviin. Jos samalla kertaa syntyy tai adoptoidaan yhtä useampi lapsi, pidennetään äidin vanhempainrahakautta vastaavasti kuin mitä on säädetty 7 §:n 2 momentissa.

Uudistuksen taustalla on sosiaali-ja terveysministeriön työryhmän mietintö monimuotoisten perheiden yhdenvertaisesta oikeudesta vanhempainvapaaseen. Työryhmä kokoontui 1.2.-31.10.2015.  Toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo edusti työryhmässä Yhden Vanhemman Perheiden Liittoa.