Ulkoasianministeriön konsuliasioiden yksikössä on päätetty karsia tehtäviä, joita ei ole säädetty edustustojen tehtäviksi.  Lapsen elatussopimusten välittäminen ulkomailla asuvan vanhemman allekirjoitettavaksi on päätetty lopettaa 1.6.2013 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on, että lastenvalvojat ovat jatkossa suoraan yhteydessä ulkomailla asuvaan elatusvelvolliseen silloin, kun elatusvelvollisen osoite on tiedossa. Elatusvelvollisella on kuitenkin mahdollisuus kääntyä edustuston puoleen, jos hän katsoo tarvitsevansa apua. Elatusvelvollisen on silloin itse oltava yhteydessä edustustoon.

Jotta lastenvalvojat voisivat helpommin olla yhteydessä ulkomailla asuviin elatusvelvollisiin, ulkoasianministeriö laatii materiaalia ja ohjeistusta eri kielillä lastenvalvojien käyttöön sekä käännättää elatussopimuslomakkeita eri kielille.

Ulkoasiainministeriö on myös selvittänyt elatusvelvollisen osoitetietoja edustustojensa välityksellä. Jatkossa tiedustelut voi osoittaa suoraan asianomaisen maan osoitetietoja käsitteleville paikallisille viranomaisille, jolloin osoitetiedot on mahdollista saada nopeammin. Ulkoasiainministeriö on selvittänyt toimivaltaisten viranomaisten yhteystietoja lastenvalvojien käyttöön tiettyjen valtioiden osalta. Lastenvalvojilla on kuitenkin edelleen mahdollisuus kääntyä myös ulkoasiainministeriön puoleen osoitteen selvittämiseksi. Jos elatusvelvollinen asuu valtiossa, joka on mukana elatusavun rajat ylittävää perintää koskevissa kansainvälisissä järjestelyissä, on elatusvelvollisen olinpaikkatietoja mahdollista selvittää myös oikeusministeriön välityksellä.

http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1857898#fi