Elatusavun vahvistamisen pitäisi olla mahdollista myös Kansaneläkelaitoksella. Sen tulee tarjota eroaville vanhemmille Oikeusministeriön (OM) Lapsen elatusavun arviointi –julkaisun argumenteilla laskettua elatusapusummaa, jonka vanhemmat voivat halutessaan vahvistaa lapsensa elatusavuksi. Ainoastaan tästä poikkeavat sopimukset vahvistettaisiin sosiaalitoimessa ja kiistatapaukset käräjäoikeudessa.

Lisäksi Kelan pitäisi tarjota joka vuosi uutta laskurin esittämää elatusapua, jossa huomioidaan lapsen kasvun tuoma menojen lisäys sekä vanhempien kulloisetkin todellinen elatuskyky.

Vanhempien pitää myös voida valtuuttaa työnantaja perimään ja tilittämään elatusapu.

"Uudistus on ajankohtainen nyt, kun elatustuki on jo siirretty Kelaan ja kuntien tehtäviä halutaan karsia," huomauttaa toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo.

Liitto vetosi lapsen elatusapujärjestelmän kehittämisen puolesta oikeusministeri Anna-Maja Henriksoniin 2.2.2015.

Lisätietoja: 040 3515355