Lapsella on oikeus saada toisessa osoitteessa asuvalta vanhemmaltaan kuukausittaista elatusapua.  Jos  etävanhempi ei kuitenkaan maksa hänelle vahvistettua elatusapua,  valtio maksaa yhden vanhemman perheelle elatustukena  147,96 euroa kuukaudessa lasta kohden. Vuonna 2010 Kelalle jätettiin 33 488 elatustukihakemusta, joista 29  741 hyväksyttiin ja 2 859 hylättiin.

Elatustukihakemusta varten tarvitaan kuitenkin joko käräjäoikeuden päätös elatusavusta tai vanhempien keskinäinen sopimus, jonka sosiaalitoimi on vahvistanut.  Vanhemmat saavat omat kappaleensa, jotka kuitenkin voivat hävitä, koska onhan lapsiperheiden ero  henkisesti useimmille yksi haasteellisimmista elämäntilanteita.   Siihen liittyy useita samanaikaisia muutoksia kuten muutto, lasten koulun vaihto, usein työpaikan vaihto ja pahimmillaan jopa ammatin vaihto.  Ongelmaksi onkin tullut se, että elatussopimuksesta ei kaikissa kunnissa ole arkistoitu yhtä alkuperäistä kappaletta, jossa on kummankin vanhemman allekirjoitus.  Ilman tällaista sopimusta elatustukihakemuksen liitteenä Kela ei voi myöntää elatustukea.
Menettely on muutettava niin, että jokaisessa kunnassa arkistoidaan elatussopimuksesta yksi kappale alkuperäisin allekirjoituksin.  Joissakin kunnissa arkistoidussa versiossa ei ole lainkaan allekirjoituksia.