Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry esittää uudistettavaan kuntalakiin, että kunnissa käynnistettäisiin vanhus- ja vammaisneuvostojen lisäksi lapsiperheneuvostot.

Perustelu: lapsiperheet ovat lukumääräisesti yksi suurimpia kunnallisten palvelujen käyttäjien ryhmä.  Heidän asiantuntemustaan tarvitaan lasten päivähoidon, koulujen, lastensuojelun  sekä erovanhempien palvelujen kuten lastenvalvojien toiminnan, sovittelupalvelujen, täytäntöönpanopalvelujen, valvottujen tapaamisten ja turvakotitoiminnan kehittämiseksi. Asiakkaiden kehittämisesitykset tuovat toimintaan lapsen ja perheiden näkökulman.  Heidän esittämä tapa on usein inhimillisempi tapa toimia ja samalla säästää  veronmaksajien varoja. Uskomme, että tätä esitystä ei ole varaa olla käyttämättä.