Lapsipeheet tarvitsevat ennen kaikkea laadukasta ennaltaehkäisevää apua kotiin sekä riittävästi lasten psykiatriaisia ja – neurologisia palveluja. Vetoomus 20.3.2013

MONIMUOTOISTEN PERHEIDEN TERVEISET LASTENSUOJELN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄLLE

Monimuotoiset Perhejärjestöt -verkosto esittää Lastensuojelun kehittämistyöryhmälle seuraavaa:

1)      Riittävästi henkilökuntaa

Lastensuojelu tarvitsee riittävästi koulutettuja sosiaalityöntekijöitä.  Asiakasmäärä pitää rajata 20-35 lapseen työntekijää kohden.  Sosiaalityöntekijöillä pitää olla riittävästi ennaltaehkäiseviä työn välineitä käytössään. 

2) Ennaltaehkäisevä toiminta, etenkin kotipalvelu on  saatettava kuntoon

Lapsiperheet tarvitsevat ennaltaehkäisevää tukea kotiin huomattavasti nykyistä enemmän, jotta Sosiaalihuoltolain edellyttämä toiminta toteutuisi.   Etenkin lapsiperheiden kotipalvelua pitää olla tarjolla perheiden tarvitsema määrä.  Tavoitteena on, että 10 % perheistä saisi kotipalvelua nykyisen 1,5 % sijaan.  Kodinhoitajien tulee olla koulutettuja lastenhoitotehtäviin.  Palvelusta on tiedotettava riittävästi. Kunnalla pitää olla selkeät kriteerit kotipalvelulle ja päätös pitää antaa kirjallisena.

3) Lasten neurologista ja psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta on saatava enemmän

Jonot lasten neurologeille ja psykiatreille on poistettava. Palveluja on saatava niin kotihoidossa kuin sijoitettuna oleville lapsille.  Erityisesti on huomioitava, että näillä lapsilla on normaalia suurempia haasteita sopeutua uusiin olosuhteisiin ja siksi sijoitusta tai hoitopaikan muuttamisella pitää olla todella korkea kynnys.

 

4)      Kunnan pitää saada valtiolta tukea myös ennaltaehkäiseviin toimiin sijoitusten lisäksi

Nykyinen valtionosuuskäytäntö ohjaa kuntia kodin ulkopuolisten sijoitusten tekemiseen ennaltaehkäisevien toimien sijasta. Järjestelmä pitää muuttaa niin, että valtion tukea ryhdytään  antamaan myös ennaltaehkäiseviin toimiin. 

5)      Lapsen ja hänen läheistensä osallisuus

Vaikka aikuiset tekevät aina lasten elämää koskevat päätökset,  on lapsen mielipide selvitettävä  ja hänen kanssaan on keskusteltava tulevista tapahtumista. Lapsen vastustus pitäisi aina ottaa perusteena harkita tilannetta uudestaan (vrt. sosiaalitoimen toimintaohjeet huoltokiistan yhteydessä). Edelleenkään lapsilla ei ole riittävästi  tietoa siitä, miksi he eivät asu enää kotona.    

Ns. Uuden Seelannin malli osoitti, että läheisverkosto löytää  pysyvät ratkaisut lapsen ja perheen tilanteeseen jopa viranomaisia nopeammin ja halvemmalla.  Tätä tieto- ja tukilähdettä ei ole syytä jättää käyttämättä. Asiakkaamme ovat kertoneet tässä kuitenkin olevan ongelmia. 

6)      Asiakastyön dokumentoinnin laatu  

Dokumentoinnilla on suuri merkitys asiakkaiden oikeusturvaan sekä työn läpinäkyvyyden ja asiakastyön vaikuttavuuden seurantaan.  Asiakkaat tuovat edelleen esiin dokumentointiin liittyvistä haasteista.  Asiakkaalla on oikeus saada itselleen häntä tai hänen lastaan koskevat asiakirjat sekä näistä kopio ja oikeuden tulee toteutua nykyistä joustavammin. Asiakirjoissa ei saa olla virheitä, vaan ne on korjattava tai poistettava.  Jos työntekijä arvioi, että on lapsen edun mukaista salata dokumentit asiakkaalta ja lapselta, siihen on oltava peruste, joka pitää myös dokumentoida.  Koska kuntien tulee lain mukaan perustaa lastensuojeluilmoitusten rekistereitä, on perheiden oikeusturvan kannalta erityisen tärkeää, että perättömiin ilmoituksiin tulee aina merkintä niiden perättömyydestä.

7)      Lastensuojelun valtakunnallinen arviointi 

Lastensuojelun laatu vaihtelee.  Toiminta edellyttää kiireellisesti valtakunnan tason riittäviä asiakasrekistereitä, joiden avulla valtakunnallista laadun arviointia voidaan ryhtyä  kehittämään.