Yleiset huomiot ehdotetuista vanhempainpäivärahajärjestelmän muutoksista 

Liitto arvostaa lapsilähtöisyyttä; jokainen lapsi saa saman määrän vanhempainvapaapäiviä, jotka lapsen vanhemmat voivat jakaa keskenään arjen tarpeiden mukaisesti.  Lisäksi vapaapäiviä voi esityksen mukaan pitää lyhyempinä jaksoina kahden vuoden ajan, mikä tuo joustoa arkeen.  Erityisen tärkeänä liitto pitää isäkiintiöiden kasvattamisen. Tutkimusten mukaan isäkiintiöt ovat lisännet muissa Pohjoismaissa isien käyttämien vanhempainvapaapäivien määrää.  Suomalaiset isät käyttävät vain alle 10 % vanhempainvapaapäivistä, kun Ruotsissa luku on 25 % ja Islannissa yli 30 %. Tämä edistänee vanhempien työn tasavertaista jakautumista.  Sen on todettu vähentävän vanhempien eronneisuutta.

Kommentit vanhempainrahaa koskevista ehdotuksista ja perusteluista

Lakiuudistus laajentaisi edunsaajaryhmän vanhempiin, jotka eron jälkeen eivät enää asu lapsensa kanssa tai eivät vielä ole muuttaneet yhteen asumaan. Tämä tulleekin useimmissa tapauksissa tuovan yhden vanhemman perheiden arkeen myönteisen muutoksen.  Ongelmakohta on kuitenkin se, miten käräjäoikeuden lapsen tapaamispäätökset tai viranomaisten vahvistamat vanhempain sopimukset sopivat vanhempainvapaauudistukseen. Vähintäänkin tämä pitää selvittää.

Vanhempainvapaan edellytyksenä on lapsen hoitotyön tekeminen.  Jos lapsi on sijoitettu kodin ulkopuolelle, vanhempainraha maksetaan kunnalle.  Entä jos etävanhemmalle ei ole myönnetty tapaamisoikeutta lapseensa nähden esimerkiksi lapsikaappausuhan vuoksi.  Entä jos etävanhemmalle on asetettu lähestymiskielto ex-puolisoonsa ja/tai lapsiinsa nähden?  Liiton  mukaan perhevapaiden jakamisen lähi- ja etävanhemman välillä pitää tapahtua vanhempien yhteisellä sopimuksella. Kiistatapauksissa tulee käyttää vanhempien työnjakomääräystä.  Se voidaan vahvistaa sosiaalitoimessa, mikäli vanhemmat pääsevät asiasta yhteisymmärrykseen.  Jos vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen, tuomioistuin määrää kumpi vanhemmista asian hoitaa ja miten. Menettely on erovanhemmille ja yksinodottajille käytössä useissa muissakin vastaavissa tilanteissa. Toisena vaihtoehtona olisi rajata tämä uusi vanhempainrahakauteen oikeutettu kohderyhmä vanhempien eron jälkeen vuoroasuviin vanhempiin.