YVPL:n asiakkaiden ja jäsenten kokemukset lastensuojelun kehittämistarpeista ovat samankaltaiset kuin loppuraportissa esitetyt sekä muiden lausunnon antajien. 

–          Asiakastyön dokumentointi, rekisteröinti ja tutkimus pitää saattaa ajan tasalle. 

–          Lastensuojelu tarvitsee lisää päteviä sosiaalityöntekijöitä.  Työntekijämäärän pitää olla lähempänä esitettyä yksi sosiaalityöntekijä 20 lasta kuin 50 lasta kohden.

–          Poliisin pitää tutkia aina rikosepäilykset, eikä sosiaalityöntekijän pidä joutua tekemään päätöstä ilmoituksen tekemistä. 

–          Loppuraportin mukaan asiakkaan tiimiin lasketaan kuuluvaksi se ammattilaisten joukko, joka perhettä tukee.  Jos asiakkaan läheisverkosto todella kartoitetaan jo alkuvaiheessa, kuten suositellaan, senkin pitäisi olla osa tiimiä. Juuri läheisillä on aitoa kiinnostusta lapsen hyvinvoinnista ja halukkuutta sitoutua tukemaan perhettä, jos heidät vain suostutaan ottamaan mukaan työskentelyyn.  Asiakkaamme ovat kertoneet tässä kuitenkin olevan ongelmia.  Tätä tieto- ja tukilähdettä ei ole syytä jättää käyttämättä.

–          Tärkeintä olisi oikeasti keskittyä lastensuojelun ennaltaehkäiseviin toimiin korjaavien sijasta kuten Lastensuojelulakikin edellyttää. Lastensuojelua ei saa käyttää paikkaamaan puuttuvia lastenpsykiatrisia ja neurologisia palveluja sekä kotipalveluja.

–          Kuntien valtionapujärjestelmä pitää myös muuttaa niin, että valtion tukea ryhdytään antamaan myös ennaltaehkäiseviin toimiin eikä vain lapsen sijoittamiseen kodin ulkopuolelle.   Tämä voisi tapahtua esimerkiksi lastensuojelun selvitysten lukumäärän perusteella.

Lue kokoAvaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassalausunto.