YVPL totetaa että olemassa olevatkaan hoivapalvelut eivät riitä mahdollistamaan yksinhuoltajien työssäkäyntiä.  Yhden vanhemman perheiden työttömyysaste on jo kaksinkertaa niin suuri kuin muun väestön.  20 vuotta sitten yksinhuoltajat olivat  muuta väestöä useammin työmarkkinoilla. Hoivapalvelut ovat jääneet jälkeen työmarkkinoiden kehityksestä.Avaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassaVetoomus. Vetoomus laadittiin yhdessä Pienperheyhdistyksen kanssa ja se jätettiin opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle.