Lapsen huolto- ja tapaamislakiin esitetään muutosta, jonka mukaan vanhempien keskinäinen sopimus lapsen vuoroasumisesta kirjattaisiin väestörekisteriin.  Toteutuessaan lakimuutos vaatii myös tarkistusta perheille myönnettäviin tukiin ja palveluihin.

Mikäli molemmat vanhemmat ovat elatuskyvyttömiä, kummallekin vanhemmalle tulisi maksaa elatustukea.

Molemmat vanhemmat tarvitsevat riittävän suuren asunnon, jotta vuoroasuminen voi toteutua. Pienituloisten vanhempien asumistukea tulee korottaa, olivatpa he lähi- tai etävanhempia. Kumpikaan vanhemmista ei voi puolittaa asumiskulujaan joka toinen viikko.

Kela ryhtyi tänä keväänä puolittamaan lähivanhemman toimeentulotuen lapsen osuutta, niissä tapauksissa, joissa vanhemmat olivat tehneet sopimuksen lapsen vuoroasumisesta. Lähivanhempi ei voi kuitenkaan pienentää kiinteitä kulujaan joka toinen viikko, jolloin etuuden leikkaus pudotti erään lähivanhemman tulot alle köyhyysrajan.

Lapsen tapaamisesta aiheutuvat matka- sekä luonapitokulut vähennetään etävanhemman maksamaa lapsen elatusapua laskettaessa oli maksaja kumpi tahansa tai kummatkin. Kela on maksanut harkinnanvaraista toimeentulotukea lapsen tapaamiskuluihin lähinnä etävanhemmalle. Tätä asiaa tulisi tarkastella toimeentulotuen osalta uudelleen, sillä myös lähivanhempi voi osallistua lapsen tapaamiskuluihin.

Ei ole oikein, että vanhemmat joutuvat luopumaan lapsen vuoroasumisesta pienituloisuutensa vuoksi.

Susanna Kavonius
puheenjohtaja

Heljä Sairisalo
Toiminnanjohtaja
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Lisätietoja: 040 351 5355