Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ei hyväksy valtionvarainministeriön
esittämää lapsilisien indeksikorotusten jäädyttämistä. On huomattava, että
peräti 134 000 lapsen vanhemmat ovat pienituloisia Tulonjakotilaston mukaan.
Pienituloisuus koskettaa etenkin yhden vanhemman perheitä, joita on 20 %
kaikista lapsiperheistä. Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa ei yleensä
ole köyhiä lapsia, vaan tulonsiirrot ja verotus tasaavat lapsiperheiden ja
muiden perheiden välisiä tuloeroja. Pienituloisten lapsiperheiden
ilmaantuminen 2000 -luvun alussa on merkki siitä, että tulonsiirrot eivät
ole riittäviä. Myös lasten sijoitusten lukumäärä on kasvanut 50 %:lla
viimeisten 10 vuoden aikana. Pienituloisuus on myös Suomessa alkanut
periytyä. Koska esimerkiksi päivähoitomaksut ovat sidottuja indeksiin,
lapsilisän indeksikorotusten poistaminen heikentää nopeasti lapsiperheiden
tilannetta.