Lapsiperheiden köyhyyttä ei tule vähätellä, sillä köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Köyhyys aiheuttaa ulkopuolisuuden kokemuksia ja häpeää sekä lisää mielenterveysongelmia. Köyhyydessä elävät lapset ja nuoret kokevat eniten osattomuutta ja syrjäytymistä.

Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimuksen kolmannen artiklan mukaan lapsen etu on huomioitava kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä.

Lapsiperheiden köyhyys ei saa lisääntyä edes vaikeina taloudellisina aikoina. Köyhyys periytyy usein sukupolvelta toiselle, joten lapsivaikutusten arvioinnin tulee läpäistä lapsi- ja perhepoliittista päätöksentekoa. Lapsille ja nuorille tulee taata tasavertaiset mahdollisuudet arjessa.

Valtion ja kuntien toimenpiteillä ja taloudellisilla päätöksillä on erittäin kauaskantoiset heijastukset perheiden, lasten ja nuorten elämään, hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Vetoamme päättäjiin, että lapsiperheiden köyhyyteen Suomessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä.

Köyhyys satuttaa lasta. Allekirjoita vetoomus paremman lapsuuden puolesta tässä osoitteessa:

http://www.lapsenoikeudet.fi/vetoomus-lapsiperhekoyhyyden-torjumiseksi/

Tämä vetoomus tullaan luovuttamaan päättäjille lapsi- ja perhejärjestöjen seuraavassa tapaamisessa eduskunnassa.

#lapsenoikeudet

Vetoomuksen toteuttajana toimii Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto, johon kuuluvat lapsiasiavaltuutettu sekä lukuisia lapsi- ja perhejärjestöjä, myös Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry