Yhden vanhemman perheet  ovat joutuneet kohtamaan syrjintää  kautta aikojen.  YVPL esittikin lausunnossaan, että yhdenvertaisuuslaki kieltäisi syrjinnän perhemuodon perusteella. Vuoden 2015 alussa voimaan astuneeseen uuteen yhdenvertaisuuslakiin on nyt otettu syrjimiskielto perhesuhteiden perusteella.  Perhesuhteilla tarkoitetaan juuri perhestatusta eli sitä, onko henkilö naimisissa, naimaton, rekisteröidyssä parisuhteessa, avoliitossa, eronnut vai leski

Muita laissa kiellettyjä syrjintäperusteita ovat:

•ikä

•alkuperä

•kansalaisuus

•kieli

•uskonto

•vakaumus

•mielipide

•poliittinen toiminta

•ammattiyhdistystoiminta

•perhesuhteet

•terveydentila