Vaaliaamiainen

Yhden vanhemman perheiden vaalipaneeli tiistaina 14.3. klo 9-11 Hotelli Presidentissä, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Yksinhuoltajien työttömyysaste on jo 17,54 % Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilaston mukaan 

Palvelujen tarvetta ja maksun suuruutta arvioitaessa, kunnan pitää huomioida se, että perheessä on yksi vanhempi.

  • Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon on palautettava ja laajennettava työelämän muutoksia vastaamaan.  Ne lapset, jotka eniten päivähoidosta hyötyisivät, saattavat nyt pudota palvelun piiristä pois. Päivähoidon tulee olla joustava. 
  • Pienituloisilta perheiltä maksu on alennettava tai poistettava.
  • Peruskoulun ensi- ja kakkosluokkalaisille sekä erityistarpeisille koululaisille pitää järjestää riittävästi aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä tarvittaessa oikeus vuoropäiväkodin käyttöön. Maksu pitää muuttaa tulosidonnaiseksi. 
  • Vanhemman tai lapsen sairauden ajaksi perhe tarvitsee riittävästi kodinhoitajan apua. Palvelun tarvetta ja maksun suuruutta arvioitaessa, pitää huomioida se, että perheessä on yksi vanhempi.
    Jokaiselle lapselle mahdollisuus ohjattuun harrastukseen.
  • Vanhemmat mukaan kehittämään kuntapalveluja.  Tervetuloa kuulemaan vanhempia yhden vanhemman perheiden yhdistyksiin ja vertaisryhmiin! Järjestetään kuulemistilaisuuksia! Tai perustetaan lapsiperheneuvostoja!

 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ja Pienperheyhdistys ry järjestävät yhdessä perinteisen vaaliaamiaisen. Esitämme kysymyksiä eri puolueiden edustajille heidän näkemyksistään päivähoidon ja pienten koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset aamiaistarjoilun vuoksi: toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 040 3515355