Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on viimeisen vuoden ajan mukauttanut alueellisia toimintojaan poikkeusaikoihin soveltuviksi valtakunnallisiksi toiminnoiksi. Liiton työntekijävetoiset, kaikille yhden vanhemman perheille suunnatut viikoittaiset, avoimet iltachatit ovat ehtineet jo vuoden ikäisiksi. Lisäksi liiton vakiintuneet valtakunnalliset toimintamuodot; yksinodottavien Leija-verkkoryhmiä ja Hyvä Ero -verkkokursseja on järjestetty poikkeusvuonna kutakin kaksi kertaa vuodessa. Uusia toimintamuotoja on kehitetty eri kohderyhmille Teams-, Zoom- ja Jitsi-pohjaisista vertaisryhmistä suljettuihin “24/7” keskustelupalstoihin sekä Tukinetin tai Hyvä Kysymys -alustaa hyödyntäviin chatteihin.

Keväällä 2021 tarjoamme 6.4. alkavan, 5-viikkoisen verkkoryhmän yksin odottaville Tukinetin alustalla. Lisäksi jatkamme jo vakiintuneen tiistai-illan (21-22.30) hengähdyshetken tarjoamisen vertaischatin muodossa kaikille totaaliyksinhuoltajille.

Syksyllä 2020 teetimme kyselyn yhden vanhemman perheiden vanhemmille chattien teematoiveista, joiden perusteella olemme rakentaneet tämän kevään ammatillisesti ohjattujen chattien kokonaisuuden vastaamaan vanhempien tarpeita. Kevään ohjelmassa jatkavat chattien lisäksi valtakunnallinen Ero-isien oma Teams-ryhmä, jonka lisäksi liiton VeNyvä-toiminta järjestää toimintaa nuorille, mm. kesän erotyöpajat liveryhminä tai poikkeusolojen jatkuessa viime vuoden tapaan verkkoryhminä. VeNyvän koordinoimaa Mahis- ja Do it -toimintaa järjestävät myös paikallisyhdistyksemme; kysy lisää liitosta.

Kevään 2021 chatit:

TI 13.4. klo 20-21, Yhden vanhemman perhemuoto ja uudet seurustelusuhteet

TI 27.4. klo 17.30-19, Miten lasten tapaamisen järjestyvät yhden vanhemman perheissä?

MA 3.5. klo 20-21, Yhden vanhemman perhe ja erityislapsi

TI 4.5. klo 17.30-19,  Yhden vanhemman perhearki: mitä kaikkea siihen kuuluu ja miten selvitä siitä mutkattomasti?

TI 11.5. klo 20-21, Oma elämäni aikuisena yhden vanhemman perheessä – vanhemmuuden ulkopuoliset roolit ja identiteetti

KE 19.5. klo 20-21,  Yhden vanhemman perheenä yhteiskunnassa

TI 25.5. klo 17.30-19,  Mitä tapahtuu jos sairastun? – Sairaustapausten vaikutukset lapsen tapaamisiin

KE 26.5. klo 20-21,  Oma jaksaminen ja siitä huolehtiminen yhden vanhemman perheessä

Lisäksi joka tiistai klo 21-22.30 “Vinkkejä ja vertaistukea totaaliyksinhuoltajalle” -vertaischat

Lisätietoa verkkotoiminnasta:
Aikuisten ryhmät: Marjo Meriranta, Laura Nousiainen, Markku Iso-Heiko
Nuorten toiminta (VeNyvä): Piritta Kähkönen & Terhi Rapeli
(etunimi.sukunimi@yvpl.fi)

Kevään 2021 chatit ja Leija-ryhmä järjestetään Tukinetissä: https://tukinet.net/teemat/vertaistukea-yhden-vanhemman-perheiden-vanhemmille/ryhmachatit/