Yhden Vanhemman Perheiden Liiton liittohallituksen jäsenet allekirjoittavat kansalaisaloitteen maksuttoman keskiasteen koulutuksen puolesta 

Lapsiperheiden pienituloisuus koskettaa erityisesti yhden vanhemman perheitä (Okkonen, Kaisa-Mari Hyvinvointikatsaus 1/2014). Liitto muistuttaa, että yhden vanhemman perheiden käytettävissä olevat tulot perheenjäsentä kohden eivät ole nousseet yhtä paljon kuin muun väestön ja kuilu kahden huoltajan ja yhden huoltajan lapsiperheiden välillä on kasvanut. Kansalaisaloite koetaan sen vuoksi erityisen tärkeäksi.

Katso lisää yhden vanhemman perheiden ja muiden lapsiperheiden käteen jäävien tulojen  kuilusta:

 https://yvpl.fi/fileadmin/tiedostot/periaateohjelma/Periaateohjelma_2015.pdf

Kansalaisaloitteen tilanne
Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607

 Aloitteen on allekirjoittanut vasta hiukan yli 7000 henkilöä.  Eli yli 42000 allekirjoitusta tarvittaisiin vielä, että aloite  käsiteltäisiin eduskunnassa. Aikaa on maaliskuun 18.  asti, jolloin linkki sulkeutuu.