Paneeli  koostui kuuden eduskuntapuolueen vaaliehdokkaista, joilla oli myös henkilökohtainen kokemus yhden vanhemman perheenä elämisestä. Ehdokkaat pitivät tärkeänä, että järjestöjen asema kirjattaisiin hyvinvointialueiden strategiaan.  Lähes kaikki panelistit uskovat lähipalvelujen säilyvän jatkossakin. Alueet tarvitsevat myös digipalveluja sekä palveluja viikonloppuisin ja iltaisin.  Liikkuvat palvelut ovat tulossa. Koulujen kuraattorit ja psykologit siirtyvät hallinnollisesti hyvinvointialueille, mutta heidän työpaikkansa pitäisi panelistien mielestä säilyä kouluilla lähellä oppilaita. Myös yhden luukun periaatetta pidettiin tärkeänä.

Panelistit pitivät tärkeänä, että järjestöt ovat mukana jo hyvinvointialueiden suunnitteluvaiheessa. Alueiden strategiaan pitää merkitä järjestöjen rooli.

Mia Laiho Kok Järjestöavustukset ovat muutoksessa. Järjestöissä tehdään paljon tärkeää työtä, jotka tukevat perheitä. Itse toimin Lasten liiton puheenjohtajana.  Jatkossakin tarvitaan hyvinvointialueille matalankynnyksen palveluita, jotka kohdistuvat juuri pienituloisten perheiden palveluihin.

Mimosa Helander Kd Strategiaan pitää kirjata järjestöjen rooli.  Pitää luoda yhteistyölle rakenteet. Ei saa jättää hyödyntämättä järjestöjen tärkeää roolia.

Silja Silvasti Kesk Alusta alkaen järjestöjen tulee olla mukana hyvinvointialueita rakennettaessa. Miten muuten voi tietää, mitä palveluita alueilla on?

Lapsiperheiden palvelut paremmaksi

Niina Malm Sd Uskon siihen, että lähipalvelut voidaan järjestää tavalla tai toisella. Ne voi olla digi- tai liikkuvia palveluja. Kun saadaan enemmän palveluja ja ihmisiä yhteen, niin se takaa monipuolisimmat palvelut. Imatralla on auto, joka jakaa rokotteita ja mittaa verenpaineita, on esimerkki tästä. Palvelujen tulee mennä asiakkaan luokse.  Rahat ovat menneet erityissairaanhoidolle, mikä on ollut kallista, mutta nyt vahvistetaankin perusterveydenhoitoa. Saimme Imatralla koulujen arkeen psyykkiset sairaanhoitajat, jotka kuulostelevat koululaisten tilannetta paikalla ja voivat reagoida heti. Tästä oli esimerkkinä vakava väkivalta välitunnilla, johon voitiin puuttua heti.  Lupaan kotipalvelua matalalla kynnyksellä sekä kouluihin perheille maksuttoman harrastuspäivän. Puolueeni tavoittelee 6 h työpäiviä tai 4-päiväinen työviikkoja, mitkä helpottaisivat työelämän ja perheen yhdistämistä.

Mimosa Helander Kd. Ennalta ehkäiseminen, hyvä turvallinen arki ja sen tukeminen ovat tärkeimpiä. Neuvolat pysyvät lähipalveluna. Erityislapsen vanhempaa ei saa pompotella palvelusta toiseen, vaan ne järjestetään yhden luukun periaatteella.  Myös päivähoito järjestyy nykyistä helpommin vuorotyöntekijöille. Kuraattorin ja kouluterveyshoitajien tulee kohdella lapsia tasa-arvoisesti.  Ei sanota, että et saa palvelua, kun olet yksinhuoltajan lapsi. Kotipalvelun kynnyksen on oltava matala. Tiedottaminen on tärkeää.

Silja Silvasti Kesk Keskusta on aluevaaliohjelmassaan nostanut tärkeimmäksi lähipalvelut.  Joka hyvinvointialueella pitää olla vähintään yksi soteasema.   Soteasemat voivat olla erikokoisia.  Jollain asemalla on vain sairaanhoitaja ja toisessa kokonainen moniammatillinen tiimi.

Jos järjestäjä on suurempi, niin saadaan moniammatillista toimintaa myös lapsiperheille.  Koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueille. Palvelupolku kouluterveydenhoitajalta kuraattorille ja psykologille syntyisi kuitenkin helpommin, kun ollaan samassa organisaatiossa. Uudistuksen yhteydessä on helppo ottaa uusia menetelmiä. Pohjois-Pohjanmaalla on saatu tuloksia Lapset puheeksi -menetelmällä.  Aina kun vanhempi sairastuu, niin kysytään, onko sinulla lapsia ja miten heidän tilanteensa järjestetään sairastumisen yhteydessä.

Sofia Virta Vihr Haluaisin, että palveluja olisi joka kunnassa, mutta se ei ole realistista. Miten turvataan palvelut, jos siellä on vain yksi hoitaja?  Toisessa kunnassa taas on lääkärit yms. Pyrkimyksenä lienee, että palveluja on saatavilla, mutta tavoite on myös, ettei sotekustannusten kasvu nouse. Ei leikata, mutta kun väestö vanhenee, niin palveluista on tehtävä vaikuttavampia. Palvelut kootaan yhteen ja johdetaan tiedolla. Seurataan lapsibudjetointia. Uskaltaisin luvata, että tulevaisuudessa tulee kohdelluksi samoin kuin muitakin perheitä, vaikkei olekaan sitä toista aikuista perheessä. Lupaan, että palvelut huomioivat perheiden monimuotoisuuden ja kotipalvelua on saatavilla. Neuvolan tulee olla avoinna viikonloppuisin ja etänä. Sairastuneen vanhemman pitää saada lastenhoitoa myös oman hoitonsa ajaksi.

Miksi kannattaa äänestää?

Niina Malm Sd Näissä vaaleissa päätetään niistä asioista, joista aina halutaan vaaleissa keskustella. Oli sitten kunta-, eduskunta-, presidentin- tai EU-vaalit niin aina halutaan keskustella terveydenhuollosta ja sosiaaliturvan tilasta.  Nyt on juuri näiden  keskustelujen vaalit.

Aluevaalipaneeli järjestettiin yhteistyössä Pienperheyhdistyksen kanssa.

Kts. vaalipaneelitallenne videona ja kirjoitettuna: https://yvpl.fi/yksinhuoltajien-aluevaalipaneeli-22-12-fb-live-pienperheyhdistys