Yhden vanhemman perheet vaativat lapsiystävällisempiä huoltokiistojen käsittelyjä

Liittokokous vaati huoltokiistojen käsittelyihin enemmän lapsiystävällisyyttä.  Lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijan tulisi olla myös varsinaisissa tuomioistuinkäsittelyissä eikä vain tuomioistuinsovitteluissa.

Julkilausuma 21.5.2016 klo 17.20.

LAPSEN KASVUN JA KEHITYKSEN ASIANTUNTIJA
MYÖS LAPSEN HUOLTOKIISTOJEN TUOMIOISTUINKÄSITTELYIHIN

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ehdottaa tuomioistuinsovitteluissa käytetyn asiantuntija-avustajan käytön laajentamista myös varsinaisiin tuomioistuinkäsittelyihin.

Valtakunnallinen tuomioistuinsovittelukokeilussa käräjätuomarin työparina oli lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntija. Sovittelut mm. vähensivät kuntien sosiaalitoimelta pyydettyjen olosuhdeselvitysten määrää dramaattisesti.

Lain mukaan tuomioistuinsovittelua ei kuitenkaan saa käyttää huoltokiistoissa, joihin liittyy lähisuhdeväkivaltaa tai jompikumpi osapuoli on ollut alisteisessa asemassa.  Nämä kiistat ratkaistaan tuomioistuinkäsittelynä.  Vajaa prosentti eronneista vanhemmista, vuosittain noin 500 perhettä  (Litmala, Marjukka, Valkama, Elisa  Lapsen huolto- ja tapaamiskiistat tuomioistuimissa. Optula, 2006), jatkaa huolto- ja tapaamiskiistakierrettä vuosia.  Mikäli nämä pitkittyneet huoltokiistakierteet halutaan katkaista käräjätuomari tarvitsee kuitenkin avukseen lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijan myös tuomioistuinkäsittelyihin. On nurinkurista, että käräjätuomarilla on työpari tavanomaisissa tapauksissa, mutta haastavissa hän joutuu toimimaan yksin. Juuri näissä tapauksissa on erityisen tärkeää, että päätöksen tekijällä on käytettävissään kaikki tieto perheestä ja lapsen edunmukaisesta menettelystä.

Norjassa asiantuntija-avustajia käytetään myös tavanomaisissa tuomioistuinkäsittelyissä. Hänen panoksensa myös osittain korvaisi suomalaista olosuhdeselvitystyötä, sillä hän kuulee lapsia ja vanhempia yhdessä ja erikseen ja seuraa väliaikaisen sopimuksen toimivuutta käytännössä.

Susanna Kavonius yksimielisesti jatkoon

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton liittokokous pidettiin lauantaina 21.5.2016 Helsingissä.  Liittokokous valitsi yksimielisesti uudestaan Susanna Kavoniuksen puheenjohtajaksi alkavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hänellä on kokemusta etä- ja lähiäitiydestä. "Totaaliyhäriydestä ei ole kokemusta, lähes kaikista muista näkökulmista olen yhden vanhemman perhettä nähnyt", totesi puheenjohtaja Kavonius valintansa jälkeen. Tällä hetkellä hän elää ydinperheessä.

Lisätietoja: Heljä Sairisalo 040 351 5355