Yhden vanhemman perheet ovat riippuvaisia lasten hoitopalveluista voidakseen käydä töissä

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n mukaan lasten hoivapalvelut eivät ole kehittyneet työmarkkinoiden mukana.  ”Palveluja tarvitaan nykyistä enemmän epätyypillisenä aikana”,  toteaa toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo. Myös pienten ja erityistarpeisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tulee lisätä.  Laki on taannut vuodesta 2015 lähtien perheille subjektiivisen oikeuden kotipalveluun, mutta kunnat eivät järjestä palvelua riittävästi.

Tutkimukset viittaavat myös siihen, että hoivapalvelut riittävät, jos kumpikin vanhempi osallistuu lapsen hoitojärjestelyihin.  Liitto pitää tärkeänä sitä, että etävanhemmalle säädetään mahdollisuus vanhempainvapaisiin. Liitto antoi lausuntonsa työttömyyden vähentämisestä työ- ja elinkeinoministeriölle 29.2.2016. Lue liitonAvaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassa lausunto.

 

https://yvpl.fi//index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1458650705&hash=8d06ee6e5d79fda1503422651cbafdbb054b7508&file=fileadmin/tiedostot/kuvat/29.2.2016_Lausuntoluonnos_yhden_vanhemman_perheiden_tyoettoemyyden_alaentamisesta_TEMlle_01.pdf