Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry pitää tärkeänä 6+6+6 perhevapaaseen siirtymistä.  Nykyisin isät käyttävät vain vajaa 10 % kaikista perhevapaa päivistä.  Kansainväliset tutkimukset ja käytännöt osoittavat, että isät pitävät lähinnä heille kiintiöitä vapaita, joten niitä tulee laajentaa. On lapsen edun mukaista, että isät hoitaisivat nykyistä enemmän lapsiaan ja solmisivat sammalla tunnesuhteen heihin.  Vanhempien työnjako muodostuu juuri lasten syntymän yhteydessä.  Työnjaon tyydyttävyys on yksi vanhempien erolta suojaavista tekijöistä.

Mikäli perheessä on vain yksi vanhempi, on tärkeää, että hän voi myös pitää koko vapaan, jotta lapsilla olisi lainsääännön tasolla mahdollisuus yhtä pitkään kotihoitojaksoon. Liiton mukaan on myös tärkeää, että perhevapaamahdollisuus on myös vanhemmilla, jotka ovat eronneet eivätkä asu enää lapsen kanssa.  Tämän ehtona pitää liiton mukaan kuitenkin olla se, että vanhemmat yhdessä allekirjoittavat vanhempainvapaahakemuksen.  On myös vanhempia, joilla on lähestymiskielto entiseen puolisoonsa.  Esimerkiksi silloin ei hoitovapaata tule myöntää. Erovanhemmilla on lukuisia tilanteita, joissa erilaisiin lasta koskeviin oikeuksiin tulee kummankin hyväksyä hakemus allekirjoituksellaan.

Suomi sai huomautuksen äskettäin  EN:lta siitä, että täällä sallitaan lasten tapaamisoikeus vanhemmalle, jolla on entiseen puolisoonsa lähestymiskielto. Tämä käytäntö vesittää tapaamiskieltoa.

 

Heljä Sairisalo

toiminnanjohtaja, VTM

Yhden Vanhemma Perheiden Liitto ry

helja.sairisalo@yvpl.fi

040 3515355