Liitto vetosi oikeusministeriiin: Lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntija myös lapsen huoltokiistojen tuomioistuinkäsittelyihin

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ehdottaa täytäntöönpanosovittelun keskittämistä muutamaan valtakunnalliseen moniammatilliseen työryhmään.  Lisäksi liitto esittää tuomioistuinsovitteluissa käytetyn asiantuntija-avustajan käytön laajentamista myös varsinaisiin tuomioistuinkäsittelyihin.

Liitto esitti aiheesta vetoomuksen Oikeusministeri Jari Lindströmin  erityisavustajalle Arto Järviselle 31.10.2016.

Lisätietoja: puheenjohtaja Susanna Kavonius 050 3509967, toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 040 3515355, 
Lue koko lausunto:

Lapsen hyvinvointi päämääräksi eron jälkeen – painopiste ennaltaehkäisyyn

 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry esittää seuraavaa:

 

  • Huolto- ja tapaamiskiistat on lain mukaan ratkaistava ensisijaisesti lapsen edun mukaisesti.  Ongelma on se, että lapsen etu on epäselvä käsite. Jopa täysin vastakkaisiakin päätöksiä on käytännössä perusteltu lapsen edulla (Koulu, Sanna  Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset. Vantaa 2014). Perheministeriön lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoiden pitäisi yhdessä oikeusminiteriön kanssa määritellä, mitä lapsen edulla konkreettisesti tarkoitetaan huolto- ja tapaamiskiistan yhteydessä.

 

  • Tuomioistuimiin on perustettava erillisiä perheasiainosastoja. Käräjätuomarin apuna pitää olla perheneuvonnan ja lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntija. Tuomioistuinsovittelu on laajennettava ns. Norjan mallin mukaisiksi, ja asiantuntijan käyttö pitää olla pakollista myös lapsen asumisen, huolto- ja tapaamiskiistan tuomioistuinkäsittelyissä.

 

  • Täytäntöönpanosovittelu pitää keskittää muutamaan valtakunnalliseen moniammatilliseen työryhmään, sillä täytäntöönpanoperheitä on vain noin 100 vuosittain. Kun kunnat ovat järjestäneet täytäntöönpanosovittelut, useilla sovittelijoilla voi oli vain yksi sovittelu koko uransa aikana. Sovittelutyöryhmän vetäjällä pitää olla perheneuvojan tai vastaavan pätevyys. Ryhmässä tulee olla edustettuna myös päihdehuollon, parisuhdeväkivallan sekä lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntija. 

 

  • Täytäntöönpanolain tulee vastata nykyistä Lapsen huoltolakia ja turvata lapselle oikeus tapaamisiin. Lasta tulee kuulla ikäkauden mukaisesti huolto- ja tapaamiskiistan yhteydessä sekä lastensuojeluasioissa.

 

  • Eurooppalaisen käytännön mukaisesti pakkokeinot pitää poistaa tapaamiskiistojen yhteydestä ja sen sijaan vanhemmille ja lapsille pitää tarjota riittävästi perheneuvonnallista apua.

 

  • Ongelmatilanteissa vanhemmalla on subjektiivinen oikeus valvottuihin tapaamisiin ja valvottuihin vaihtoihin. Kuntien pitää järjestää valvonta tuomioistuinten päätösten mukaisesti.

 

  • Kuntien tulee järjestää jokaiselle alaikäisen lapsen eroavalle vanhemmalle ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan ohjaama eroneuvottelu, jonka aikana vanhemmat saavat tietoa eroon liittyvistä säännöksistä ja suunnittelevat yhdessä lasten huoltoa, tapaamista ja elatusta koskevien asioiden käytännön järjestämistä. Myös lasten kanssa on keskusteltava ikätason mukaisesti ja varmistettava heidän hyvinvointinsa.  

 

  • Erovanhemmalla pitää olla mahdollisuus keskustella myös kokemusasiantuntijan kanssa sekä osallistua vertaisryhmään jo silloin, kun laaditaan lasta koskevat sopimukset lastenvalvojan luona sosiaalitoimistossa. Kuntien pitääkin ryhtyä järjestämään näitä kokemusasiantuntijoiden palveluita sosiaalitoimeen yhdessä järjestöjen kanssa. 

 

  • Kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa pitää olla riittävästi tarjolla, ja myös lastensuojeluasiakkailla pitää olla oikeus siihen.  Toiminnan pitää tukea erovanhempia ja heidän lapsiaan eron jälkeen. Työn kehittämisessä pitää kuulla perhejärjestöjen kokemuksia.