Verkkoluento isättömyydestä

Isyystutkija, KT, Jouko Huttusen luento Perheaikaa.fi-palvelussa isättömyyden merkityksestä lapsen identiteetille.

Tallennetulle luennolle tästä.

Tavoitteena on aluksi eritellä ja analysoida niitä erityyppisiä perhetilanteita, joissa voidaan tunnistaa jonkinasteista isättömyyttä lapsen kannalta. Luennossa pohditaan isällisyyden ja isättömyyden välistä häilyvää rajaa sekä näihin käsitteisiin liitettyjä erilaisia merkityksiä.

Esityksen pääteemana on rakenteellisen ja toiminnallisen isättömyyden eri muotojen tarkastelu lapsen kokemusmaailmassa. Lisäksi arvioidaan näiden erityyppisten isättömyyskokemusten pitkäaikaismerkityksiä kasvavan lapsen ja nuoren minäkuvalle ja identiteetin kehitykselle.