Eduskunta vahvisti lain, joka rajaa varhaiskasvatusoikeuden puolipäiväiseksi kaikilta muilta paitsi kokopäiväisesti työskentelevien tai opiskelevien vanhempien lapsilta 1.8.2016 alkaen.  Mikäli muut lapset toivovat kokopäiväpaikkaa, tarve pitää erikseen arvioida.  Tämä tulee lisäämään hallintoa.  Osa kunnista ei kuitenkaan rajaa oikeutta lainkaan, koska sen ei arvioida säästävän kunnan menoja.

Liitto arvioi, että yksinhuoltajien työttömyysaste tulee kasvamaan päätösten seurauksena.  Kaupan aukioloaikojen vapautus moninkertaistaa epätyypillisenä työaikana tehtävää työtä.  Selvitysten mukaan se on  haastavaa yhdistää yhden vanhemman perheiden lasten hoitoon. Yksinhuoltajien työttömyysaste on jo kaksinkertainen verrattuna muuhun väestöön.  

Lisätietoja: 040 3515355